مزایای بازاریابی رابطه‌مند -پایان نامه ارشد

مزایای بازاریابی رابطه‌مند

گرچه ممكن است برداشت‌های متفاوت و گوناگونی توسط محققان مختلف از مفهوم بازاریابی رابطه‌مند شده باشد اما نمی‌توان مزایا و تاثیر آن بر بهبود عملكرد سازمان‌ها را از نظر پنهان داشت. به طور مثال نتایج بررسی‌های سین و دیگران(۲۰۰۲) نشان می‌دهد كه بنیان‌های بازاریابی رابطه‌مند شامل اعتماد، روابط اجتماعی، ارتباطات، ارزش‌های مشترك، همدلی و تلاش دوجانبه تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد فروش، سهم بازار واین شركت‌ها داشته است.همچنین نتایج تحقیقات ایزكویردو و سیلان نشان می‌دهد كه بازاریابی رابطه‌مند تاثیر مهمی بر عملكرد اقتصادی شركت‌هایی كه در جهت این رویكرد در حركت بوده اند، داشته است.

در زیر به برخی از مزایای بازاریابی رابطه‌مند اشاره شده است:

۱) در حقیقت بازاریابی رابطه‌مند باعث می‌شود تا شرکت‌ها از مزایای رقابتی نظیر کاهش هزینه‌های بازاریابی، افزایش نرخ فروش ضربدری، آثار مثبت بازاریابی دهان به دهان وکاهش هزینه‌های شکست در بازاریابی برخوردار شوند.(چنگ و همکاران، ۲۰۰۵)

۲) بازاریابی رابطه‌مند به ایجاد روابط بلندمدت و متقابل با افراد و سازمان‌ها وگروه‌های ذینفع اشاره می‌كند و اساس آن، برقراری ارتباطات مطلوب و مؤثّر به منظور حفظ و نگهداری آن‌ها است. به عبارت دیگرهدف اساسی این است كه سازمان، مشتریان بیشتری را حفظ كند و مشتریان كمتری راز دست بدهد؛ لذا جذب و نگهداری مشتریان، هدف بازاریابی رابطه‌مند به حساب می‌اید. (سالاری، ۴۷، ۱۳۸۳)

۳) به طور کلی بازاریابی رابطه‌مند با استفاده از استراتژی‌هایی در جهت حفظ، جذب و توسعه روابط بلند مدت با مشتریان سازمان تلاش میکند به طوریکه مشتریان از برقراری رابطه با سازمان خوشنود شده و قصد ترک کردن رابطه را نداشته باشند.

۴) استراتژی بازاریابی رابطه‌ای به مانند چتری است که تمامی فعالیت‌های شرکت را زیر پوشش خود قرار می‌دهد و به استراتژی‌های فرعی سازمان رنگ رابطه‌ای می‌دهد. (گادسون، ۲۰۱۰)

۵) هرمشتری به عنوان یک فرد یا واحد مجزا در نظر گرفته می‌شود.

۶) فعالیت‌های شرکت عمدتا در جهت مشتریان فعلی رهبری می‌شوند.

۷) اجرای فعالیت‌های بر اساس تعاملات و گفتگوهاست.

۸) سازمان به دنبال کسب سود از طریق کاهش جابجایی مشتریان و تقویت رابطه با آن‌هاست.

دانلود متن کامل:

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید