منابع تحقیق درمورد عرضه و تقاضا

ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب دانست. وی بیان داشت از آنجائیکه مقدار عرضه اقتصادی آب محدود و مقدار تقاضا با افزایش جمعیت دائماً بالا می‌رود، برنامه‌ریزی در جهت استفاده بهینه از منابع آب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. محقق براین باور است که جهت مدیریت منطقی و عملی بهره ‌برداری از منابع آب برای پاسخ به تقاضای آب بویژه تقاضای

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید