منابع تحقیق درمورد محصولات کشاورزی

شرایطی اهمیت ذخایر آبی در تأمین آب کشاورزی نیز افزایش می‌یابد.
در ایران نیز علاوه بر مصارف آب در جهت تولید محصولات کشاورزی در زمینه‌های مصارف دیگر نظیر مصارف خانگی نیز تحلیل اثر قیمت آب مورد توجه بوده است. زیرا در کنترل و هدایت تقاضای مصارف خانگی نیز قیمت می‌تواند بعنوان یک اهرم مناسب مؤثر واقع شود. در همین راستا اسدی و

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید