منابع مقاله با موضوع طرح های عمرانی

ملاقات ها و مذاکرات با جدّیت، دقت و پشتکار و صبر توسط طرفین در خصوص همکاری مشترک صورت می گیرد که اولین گام آن امضای یک تفاهم نامه برای حفظ اسرار و اطلاعات تجاری و فن آوری طرفین است .
۲٫ تنظیم قول نامه: پس از امضای یک موافقت نامه یا تفاهم نامه به منظور حفظ اسرار، طرفین پس از این که با توجه به عوامل قانونی و تجاری، همکاری مشترک در امر سرمایه گذاری را مفید دیدند، قول نامه ای را تنظیم می کنند. قول نامه در واقع اعلامیه ای تعهدآور برای طرفین است، مبنی بر این که آنها به ادامه ی مذاکرات برای به نتیجه رسیدن مشارکت و روشن ساختن جنبه های کلیدی آن تمایل دارند. پس از تنظیم این قول نامه است که طرفین به سَمت مذاکرات مربوط به تنظیم اسناد قطعی حرکت خواهند کرد و جزئیات موافقت نامه ی همکاری را مد نظر قرار خواهند داد.
۳٫ توافق نامه ی همکاری یا قرارداد اصلی(۱): از این توافق نامه گاهی به «موافقت نامه ی عملکرد مشترک» نیز تعبیر می شود. این موافقت نامه در حقیقت تعیین کننده ی چارچوب اصلی مشارکت است و باید با حوصله و دقت کامل تنظیم شود. در این قرارداد شکلی که « جوینت ونچر.» به خود می گیرد، مشخصات طرفین و آورده های آنها، میزان مشارکت آنها در سود و زیان، ساختار مدیریت و اداره ی « جوینت ونچر.»، طرق خاتمه ی آن و چگونگی انحلال، چگونگی فعالیت، فروش و خرید، محلّ تشکیل، میزان سرمایه ی شرکت، حقوق، وظایف و مسئولیّت طرفین، شیوه ی انتقال تکنولوژی، محل فروش محصولات، محل اداره و اقامتگاه، مدت فعالیت، طریق حساب رسی و بازرسی، روش های افزایش و تقلیل سرمایه، مسئولیت های ناشی از نقض تعهّد طرفین، فورس ماژور و آثار آن، قانون حاکم، طریق حل اختلافات، زبان قرارداد و دیگر عوامل مؤثر در قرارداد، همه در این قرارداد مشخص و معین می شود و به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد.
برخی دیگر از حقوق دانان گفته اند: سازمان دهی و تشکیل « جوینت ونچر.» در حقوق داخلی، با ایجاد آن در صحنه ی بین المللی متفاوت است. در حقوق داخلی، « جوینت ونچر.» به طور ساده و مانند قراردادهای عادی بین طرفین منعقد می شود، اما در صحنه ی بین المللی معمولا « جوینت ونچر.» از یک قرارداد اصولی و تعدادی قرارداد فرعی تشکیل می گردد و به همین دلیل، بعضی آن را سیستم قراردادی توصیف کرده اند. ولی این توصیف پذیرفته نیست؛ زیرا ممکن است به دلیل بصیرت، تجربه و تخصص طرفین، « جوینت ونچر.» تنها در قالب یک قرارداد تنظیم گردد.
مبحث چهارم : کلید در دست

تعداد زیادی از پروژه های صنعتی در دنیا به صورت قراردادهای «طراحی ـ ساخت» اجرا می شوند. در این نوع قراردادها که امروزه به صورت فزاینده ای در طرح های عمرانی مورد توجه قرار گرفته اند اساساً یک شخصیت حقوقی مستقل و منفرد، مسئولیت طراحی و اجرای پروژه را عهده دار می گردد که ممکن است یک شرکت تنها یا مشارکت دو یا چند شرکت باشند. شرکت یا سازمانی که مبادرت به اجرای پروژه های «طراحی ـ ساخت» می نماید الزماً ضرورتی ندارد که تمامی امکانات مورد نیاز را هم برای طراحی و هم برای اجرا در درون خود داشته باشد. یک پیمانکار اجرائی ممکن است کار طراحی و مهندسی را به پیمانکار دست دوم واگذار کند یا یک شرکت مهندسی، کار اجراء و ساخت را به صورت قرارداد دست دوم توسط پیمانکاری صلاحیت دار و با تجربه در زمینه کارهای اجرائی انجام دهد.
مبحث اول :تشریح ویژگی های قرارداد «کلید در دست»
اینک که جایگاه هر یک از روش های قراردادی و ضوابط تصمیم گیری در مورد انتخاب هر کدام در اجرای پروژه های عمرانی مشخص شد ویژگی های قراردادهای کلید در دست به صورت جامع تری مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول : کلیات
برخی از قراردادهای «طراحی ـ ساخت»، «کلید در دست» نامیده می شوند. در این نوع قراردادهای پیمانکار نه تنها مسئولیت طرح و اجرای پروژه را بر عهده دارد بلکه باید به کارفرما اطمینان دهد که کارخانه یا تسهیلات بنا شده مطابق نیاز و خواسته او کار کرده و آماده بهره برداری می باشد. عبارت «کلید در دست» از این مفهوم مشق می گیرد که کارفرما به صورت نمادین کلیدی را چرخانده و کارخانه با موفقیت شروع به کار نماید.
تفاوت های مهمی بین روش «طراحی ـ ساخت» با حالتی که طراحی و اجراء توسط پیمانکاران جداگانه انجام می شود برای کارفرما وجود دارد. یک فرق این است که پیمانکار «طراحی ـ ساخت» کل کار را اعم از طراحی و اجرا ضمانت می نماید ولی در حالت دوم پیمانکار اجرائی، ضمانت اجرای کار را بر عهده داشته و طراح فقط ملزم به رعایت مشخصات فنی به صورت استاندارد بوده و ضمانتی برای کل کار را بر عهده نمی گیرد. فرق مهم دیگر این است که در حالت دوم طراح از منظر حرفه ای علاقه مند است که مشکلات موجود برای پیمانکار یا گروه اجرائی را به کارفرما گزارش نماید ولی در روش «طراحی ـ ساخت» عکس این تمایل وجود داشته و پیمانکار که خود کار اجرائی را عهده دار خواهد بود علاقه ای به اعلام مشکلات و موانع اجرایئ طرح به کارفرما نخواهد داشت.
تجربه اجرای پروژه های «کلید در دست» نشان داده که به طور عمده مزایای زیر را دارا می باشند:
ـ در طی پروسه طراحی، مشارکت زیادی توسط گروه اجرائی به عمل می آید و اغلب به طرحی اقتصادی و مقرون به صرفه منتج می شود.
ـ برقراری ارتباط بین پرسنل طراحی و اجراء به راحتی فراهم شده و نتیجه آن به حداقل رساندن زمان کلی پروژه و تبدیل مؤثر مفاهیم مهندسی به طرح های اجرایی خواهد بود.
ـ کارفرما از این که مسئولیت ها بر عهده یک شخص می باشد احساس رضایت بیش تری نموده و مجبور نیست وقت و انرژی خود را برای حل دعاوی ناشی از عدم توافق طراح و پیمانکار ساخت در مورد مسائل مختلف پروژه مصروف نماید.
گفتار دوم : عوامل مشخصه قراردادهای «کلید در دست»
اساساً در مورد این قراردادها دو عامل مهم باید مورد توجه قرار گیرد:
ـ نخست میزان «مسئولیت پیمانکار در مورد فرآیند سیستم»
ـ دوم نوع و طبیعت توافقات مالی (این که پرداخت ها به صورت «یک قلم» یا روش ها دیگر پرداخت، صورت گیرد).
بند اول : مسئولیت پیمانکار در مورد فرآیند سیستم
تخصیمی مسئولیت ها در مورد فرآیند سیستم بین کارفرما و پیمانکار یک عامل اساسی در تعیین فلسفه و ارتباطات قرارداد «ساخت ـ طراحی» می باشد. فرآیند یک پروژه صنعتی ممکن است طوری پیچیده و اختصاصی باشد که تیم کارفرما مهارت و تخصص قابل ملاحظه ای نسبت به تیم مهندسی پیمانکار «طراحی ـ ساخت» داشته باشد لذا کارفرما مسئولیت کارکرد فرآیندی و راه اندازی سیستم را خواهد داشت. در این حالت طراحی بنیادی بر عهده پیمانکار نبوده و کار را از مرحله تفصیلی شروع خواهد نمود.
در حالت دوم، طراحی فرآیندی سیستم در تخصص پیمانکار بوده و یا حتی ممکن است دانش و تخصص آن فقط نزد او باشد لذا کار از مرحله طراحی مقدماتی توسط پیمانکار انجام شده و در نهایت مسئولیت کارکرد فرآیندی و راه اندازی و تضمین بهره برداری از سیستم نیز به عهده پیمانکار می باشد و در این صورت به دلیل دانش و تخصص بالای پیمانکار، قرارداد «کلید در دست» منطقی خواهد بود و پیمانکار نه تنها مسئولیت طراحی و ساخت کارخانه بلکه آزمایشات و راه اندازی آن را بر عهده داشته و تولید کمی و کیفی محصول را در طول زمان مشخص تضمین می نماید. در این قراردادها اغلب ضرورت پیدا می کند که پیمانکار پرسنل کارفرما را برای بهره برداری و خدمات بعد از تکمیل کارخانه آموزش دهد.
مسئولیت عملکرد فرآیندی کارخانه می تواند به صورت تقسیم شده یا مشترک باشد. کارفرما ممکن است فقط مسئولیت تهیه فرمول شیمیایی مناسب یا فرآیند تئوریک سیستم را داشته و پیمانکار، طراحی انواع گوناگون تجهیزات و ارتباطات آن ها را برای این که فرآیند مذکور عملی گردد انجام دهد. به طور کلی هر چقدر که تمایز مسئولیت های کارکرد فرآیند سیستم بین کارفرما و پیمانکار کمتر روشن شده باشد پیدا کردن راه حل های اصلاحی در مواقعی که کارخانه درست کار نکند مطابق آیتم های قراردادی مشکل خواهد بود.
میزان مسئولیت پیمانکار در کارکرد فرآیندی کارخانه هم چنین بر طبیعت ارتباطات او با کارفرما و پیمانکاران جزء تأثیر خواهد گذاشت. به عنوان مثال، پیمانکاری که هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد اغلب ترجیح می دهد که فقط با توجه به این که از وقت پرسنل خود سرمایه گذای می کند از این دید به پروژه نگاه کرده و ریسک خود را در سایر جنبه های آن به حداقل برساند. بنابراین یک شرکت مهندسی که طراحی و ساخت یک پروژه صنعتی از او خواسته شده ترجیح می دهد که قرارداد به صورت «طراحی ـ خرید تجهیزات ـ مدیریت اجراء» منعقد گردد که از نظر قانونی مسئولیتی در قبال عملکرد پیمانکاران جزء اجرائی نداشته باشد. بر عکس در حالتی که پیمانکار تضمین عملکرد فرآیند سیستم را قبول می کند در واقع قیمت پیشنهادی او برای اجرای پروژه بخشی از فاکتورهای قبول ریسک عملیات اجرائی را نیز در بر خواهد داشت.

بند دوم : نوع و طبیعت توافقات مالی
مشخصه دوم برای این نوع قراردادها، توافقات مالی بوده و نحوه پرداخت، تأثیر بسزایی در قرارداد خواهد داشت. در اجرای طرح های صنعتی دو روش متدوال عبارتند از: «Cost Plus» و «Lump Sum»، که در این جا فقط قابلیت استفاده از آن ها در پروژه های «طراحی ـ ساخت» صنعتی مورد توجه قرار می گیرد. ضمناً یک روش ترکیبی نیز وجود دارد که روش «Cost- Plus» با سقف هزینه تضمین شده می باشد و بیش تر مزایای هر دو روش مذکور را از دید کارفرما شامل می گردد، بدین صورت که زمانی که هزینه ها از حداکثر مقدار تضمین شده تجاوز نماید ارتباط قراردادی شبیه حالت Lump Sum گردیده که در آن پرداخت ها به صورت درصدی از پیشرفت کار انجام می گیرد. ولی وقتی که خطری نسبت به اضافه شدن هزینه ها از سقف تضمین شده وجود ندارد در آن صورت حداکثر هزینه تضمین شده موضوعیتی نداشته و قرارداد مشابه یک توافق صرف اجرا خواهد شد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای تعدادی از قراردادهای کلید در دست که قبل از شروع کار مهندسی یا حداقل قبل از این که کار طراحی تا حدودی پیشرفت کرده باشد تهیه و امضاء می گردند غیر معقول است که روش پرداخت به صورت یک قلم بوده یا سقف هزینه تعیین شده باشد چون هزینه ساخت فقط بر اساس حدس و گمان خواهد بود.
گفتار سوم : دلایل جذاب بودن پروژه های «کلید در دست» برای پیمانکاران
ـ به دلیل سریع بودن این پروژه ها، پیمانکار قادر خواهد بود که کار را به سرعت انجام داده و پرداخت های مورد انتظار به او انجام شود.
ـ با توجه به ویژگی های قرارداد کلید در دست، در بیش تر مواقع این تیپ پروژه ها وابسته به برنامه زمان بندی یا فعالیت های دیگران نخواهد بود.
ـ پیمانکار برای انتخاب تجهیزات و تکنیک های اجرایی آزادی عمل بیش تری خواهد داشت.
با این حال، مورد آخر برای کارفرما جزو معایب محسوب نمی شود. چون هر چند که احتمال دارد یک پیمانکار با به کار بردن تجهیزات ارزان قیمت و سطح پایین، کیفیت کار را پایین بیاورد ولی در عین حال او می داند که چه نوع تجهیزی به راحتی می تواند فراهم شده، مطمئن تر بوده و کار را بهتر انجام می دهد. و نهایتاً پیمانکار در صورتی که تجهیزات یا سیستم به درستی عمل نکند ریسک عدم دریافت آخرین پرداخت را تقبل نموده و مهم تر از آن این که ریسک عدم گرفتن کار بعدی را باید بپذیرد.
گفتار چهام : شرح وظایف و اختیارات پیمانکار در پروسه اجرای پروژه های «کلید در دست»
در سرتاسر دنیا پیمانکارانی وجود دارند که در تمام زمینه های مهندسی و اجراء مهارت دارند و آن چه برای کارفرما اهمیت دارد بهره گیری از مجموعه مهارت و تجربه پیمانکارات در پروژه هاست که هم سرعت و هم صرفه اقتصادی را در پروژه بهبود بخشد. در پروسه تبدیل خواسته ها و الزامات کارفرما به یک طراحی قابل اجرا، پیمانکار با سؤالات زیادی مواجه می گردد از جمله تفسیرهای گوناگون از مشخصات فنی و سایر مراجع شامل استانداردها یا تجارب مهندسی و مفاهیمی از این قبیل. لذا در مرحله طراحی تفصیلی کارفرما یا مشاور او

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

پاسخی بگذارید