منابع پایان نامه ارشد با موضوع لیگامنت، تاندون، ناودان، دوسری

دانلود پایان نامه

خلفی در فوروارد فلکشن، آداکشن و چرخش داخلی جلوگیری میکند. (کول و وارنر۱۹۹۹).
علاوه بر لیگامنتهای فوق، لیگامنت عرضی که برجستگی بزرگ استخوان بازو را به برجستگی کوچک متصل میکند نیز در مفصل شانه قرار دارد. این لیگامنت عملکردی بر روی مفصل شانه نداشته بلکه تاندون سر عضله دوسر را در ناودان دوسری نگه میدارد و بدین وسیله به استحکام مفصل

دیدگاهتان را بنویسید