منابع پایان نامه درمورد تبدیلی، ، تابع،، ‌آید.

نشان می‌دهد. تابع برازندگی میتواند از تبدیلی مناسب بر روی تابعی که قرار است بهینه شود، بدست ‌آید. این تابع، هر فرد را با یک مقدار عددی ارزیابی می‌کند که کیفیت آن را مشخص می‌نماید. هر چه کیفیت فرد بالاتر باشد، مقدار برازندگی آن بیشتر است و احتمال مشارکت برای تولید نسل بعدی نیز افزایش خواهد یافت. همانطور که در قسمت های قبل بیان شد،

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید