منبع مقاله درمورد ارتباط مؤثر

استفاده مي‌شد و در حواشي، به‌صورت کتيبه، خطوط ثلث و نقاشي قرار مي‌گرفت که از لحاظ تصويري به سه دسته تقسيم مي‌شد:
۱) اعلان‌هايي که در آنها نوشته در درجه اول اهميت قرار داشت و نقش و تزيين، مکمل آن بود؛
۲) اعلان‌هايي که در آنها تزيين از اهميت بيشتري برخوردار بوده و خطوط و نوشته‌ها در ميان نقش‌ها قرار مي‌گرفت؛
۳) اعلان‌هايي که در آنها صرفاً از خوشنويسي استفاده مي‌شد.
اعلان‌هاي آن زمان بنابر نياز جامعه و سفارش مردم تهيه مي‌گرديد و، به‌سبب ضعف صنعت چاپ در کشور، نمونه‌هاي اندکي از آنها در دست است. همراه با صنعت چاپ سنگي، کادر، حاشيه، فرم‌ها، و طرح‌هاي مختلفي از گل‌بوته‌هاي تزييني که هنوز هم با عنوان اِسليمي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، وجود داشت. در اعلان‌هاي ديواري اين دوره، همان ويژگي کتاب‌هاي خطي، يعني حفظ تقارن که معمولاًً معقول و چشم‌نواز بود، حاکم است، ولي ويژگي‌هاي هنري خاصِ اعلان ديواري را ندارد و تفاوتي ميان آگهي روزنامه و آگهي ديواري ديده نمي‌شود و اصولاً فاقد ارزش‌هاي خلاق و ابداعات پوستر است.
ويژگي استفاده از تک‌رنگ يا رنگ‌هاي اصلي و تند، مانند: آبي، قرمز، و زرد در اعلان‌هاي تئاتر و بعدها سينما و کالاهاي تجاري يا مطالب سياسي در چاپ سنگي به چشم مي‌خورد که متناسب با امکانات موجود آن زمان صورت مي‌گرفت.
با توسعه صنعت چاپ و پيشرفت‌هاي هنر گرافيک، اعلان‌ها به‌شکل امروزي در ايران رواج يافت که فضاي حاکم بر آن تقليد از اصول و قواعد پوسترسازي به‌سبک غربي است. منشأ پيدايش اين اعلان‌ها همان اطلاعيه‌هاي نظام وظيفه است که عاري از هرگونه خلاقيت و عناصر بصريِ گيرا بود و با حروف يکنواخت چاپ مي‌شد .
در حدود سال ۱۳۰۷ ش. شايد نخستين پوسترهاي فيلم توسط برادران موشخ و ناپلئون سارواري، که از ارمنستان به ايران مهاجرت کرده بودند، طراحي و ساخته شد و سپس فردريک تالبرگ، مهاجر سوئدي، به کار تهيه و طراحي پوستر اقدام کرد.پس از شهريور ۱۳۲۰ ابتدا «تئاتر آذربايجان» در تبريز و سپس تئاترهاي تهران و سرانجام مؤسسات تبليغاتي و سياسي از پوستر به‌عنوان عاملي مؤثر در آگاهي‌رساني استفاده کردند. از اين زمان، پوستر به‌صورت رسانه‌اي ارتباطي به‌تدريج در جامعه ايران مطرح گرديد. در سال ۱۳۳۷، با تأسيس دانشکده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، در درس « هنرهاي تزييني » طراحي پوستر به‌عنوان يکي از سرفصل‌هاي درسي براي دانشجويان تدريس شد.
در دهه ۱۳۲۰ تلفيقي از شيوه‌هاي قديم و جديد پوسترسازي در ايران آغاز گرديد و انديشه‌ها و تجربه‌هاي تازه‌اي در بازار کار پوسترسازي مطرح شد و سه نوع گرايش به‌وجود آمد:
۱٫ پوسترهاي سينمايي و تک‌اعلان‌هاي بزرگ با رنگ و روغن روي بوم بر سردر سينماها، که مشهورترين پوسترساز سينمايي هايک اجاقيان بود؛
۲٫ پوسترهاي سياسي که تحت تأثير پوسترهاي سياسي زمان جنگ جهاني دوم قرار داشت و بيشتر آنها کار محسن دولّو بود؛
۳٫ پوسترهاي تجاري که عامه‌پسند و در جهت سليقه سفارش‌دهندگان و داراي ديدي کم و بيش اروپايي و متأثر از آگهي‌هاي تجاري روزنامه‌ها بود. مشهورترين طراح پوستر، محمد بهرامي بود که با شيوه خاص در تصويرگري، تأثير عمده‌اي بر طراحان داشت. موج جديد پوسترسازي با کارهاي هوشنگ کاظمي، صادق بريراني، و مرتضي مميز آغاز گرديد و علي‌رغم تأثير سبک‌هاي مختلف گرافيک خارجي، توجه و گرايش روزافزوني به سنت‌هاي فرهنگي و هنري ايران در کار طراحان پديد آمد.
طراحي پوستر دورنمايي از نظام‌هاي ارتباط غيرکلامي را ميسر مي‌سازد. بنابر نظريه زبان‌شناسان، روش‌هاي ارتباط غيرکلامي پوسترها به سه گروه تقسيم مي‌شود:
۱٫ ارتباط تصويري بدون کمک گرفتن از نوشته‌ها که پيام را به‌تنهايي انتقال مي‌دهد. اين پوسترها شامل تصاوير پايدار و ثابت قابل تجزيه هستند، مانند نقاشي و علائم راهنمايي و رانندگي؛
۲٫ ارتباط کلامي که صرفاً از نوشتار تهيه شده‌اند. در اين‌گونه پوسترها، براي اعلام مطلب يا پيامي ممکن است چند کلمه درشت به‌عنوان پيام اصلي و کلمات کوچک‌تر براي توضيحات فرعي به‌کار رود. پوسترهاي علمي در همايش‌ها و اطلاعيه‌هاي مذهبي و دولتي جزو اين گروه هستند.
۳٫ پوسترهايي که در آنها از خط و تصوير به‌طور هماهنگ و تلفيقي استفاده شده است.
ارائه پوستر در مکان‌هاي مناسب، اثر اعلان را در ذهن بيننده بيشتر مي‌کند؛ بنابراين، در جريان فعاليت روزانه، اتوبوس‌ها، ديوارها، راه‌ها، ايستگاه‌هاي قطار، و پايانه‌هاي هوايي و زميني مکان‌هايي مناسب براي جلب توجه رهگذران است. داشتن محل دائمي براي نصب پوستر نيز سبب مؤثر بودن پيام آن مي‌گردد.
اندازه (قطع) پوستر همان اندازه‌هاي استاندارد کاغذهاي موجود در بازار است:
اندازه ۶۰×۹۰ س. م.- سه و نيم برگي
اندازه ۷۰×۹۰ س. م.- چهار برگي
اندازه ۷۰×۱۰۰ س. م.- چهار و نيم برگي
براي اعلان‌هاي سينمايي اندازه‌هاي فوق به نام «ليست»، مشهور است و اندازه‌هاي سه‌ليستي (۱۰۰× ۱۲۰ س.م.)، دوازده، پانزده، هجده، بيست‌وچهار، و بالاخره سي‌وشش ليستي رواج دارد. در سال‌هاي اخير، نمونه‌هاي پايه‌دار و ايستاده در شکل‌هاي مسطح، استوانه‌اي، و چند وجهي و همچنين نمونه‌هاي کِرکِره‌اي با ظرفيت سه نوع آگهي در يک جايگاه (که با استفاده از موتور مي‌چرخد)، براي نصب پوستر به‌وجود آمده است.
پوسترهاي امروزي را مي‌توان برحسب موضوع به صورت زير تق
سيم‌بندي کرد:
۱٫ پوسترهاي فرهنگي، که براي معرفي نمايشگاه‌هاي هنري و فرهنگي، موزه‌ها، تجليل‌ها، يادبودها، مطالب مذهبي، ورزشي، فروش فيلم، تئاتر، آثار هنري، و جلب مردم به کلاس‌هاي آموزشي، طراحي مي‌گردد و مي‌تواند مانند همچون تابلوي نقاشي بدون قيدهاي معمول طراحي شود و طراح امکان بيشتري براي ارائه هنر خود دارد و با ذهن بيننده رابطه بهتري برقرار مي‌کند؛
۲٫ پوسترهاي تجاري، که با استفاده از دانش روان‌شناسي و سليقه‌ها و ذوق عموم تهيه مي‌شود و پيام را به‌سرعت به ذهن بيننده منتقل مي‌کند؛
۳٫ پوسترهاي اجتماعي، که براي هشدار دادن و راهنمايي اخلاق و رفتار عمومي مانند رعايت قوانين و مقررات مختلف، حفظ محيط و بهداشت، همبستگي‌هاي گوناگون، و جز آن طراحي مي‌شود. ويژگي عمده آن، جلب اعتماد عمومي براي پذيرش نظرها، هشدارها، و پيام‌هاست. بنابراين، طراح بايد در زمينه‌هاي روان‌شناسي جامعه، موضع‌گيري‌هاي دقيق براي ايجاد ارتباط مؤثر بر عواطف مردم داشته باشد. در اين نوع اعلان‌ها نوشته اهميتي ويژه دارد؛
۴٫ پوسترهاي ايمني و هشداردهنده اجتماعي و غيرانتفاعي، که بيشتر به نفع مصرف‌کنندگان است تا سفارش‌دهندگان، و از طرف مراکز آموزشي، سازمان‌ها، شرکت‌هاي دولتي، يا ارگان‌هايي که خود را موظف به حفاظت از منافع جامعه مي‌دانند، درخواست مي‌شود. ويژگي خاص اين اعلان‌هاي خبري و هشداردهنده، اقدام به انجام هر عملي است که قصور در انجام صحيح آن منجر به بروز حادثه‌اي ناخوش‌آيند مي‌شود؛
۵٫ پوسترهاي توريستي، که پيوستگي هنر و اقتصاد است. خصوصيت اصلي اين اعلان‌ها تعيين تصميم‌گيري براي بيننده است. معرفي و شناساندن موضوع پوستر در واقع شناسنامه تصويري کشورها بوده و اثري تبليغاتي و هنري داشته و حافظ سنت‌ها و هنر ملي است؛
۶٫ پوسترهاي علمي، که وسيله ارتباط شخصي با افراد علاقه‌مند به مطلب مورد بحث است و در مجامع و همايش‌هاي علمي و فرهنگي به‌عنوان جايگزينِ سخنراني به‌کار مي‌رود و هدف آن انتقال سريع اطلاعات مورد نظر نويسنده به مخاطباني است که مجالِ صرف وقت کافي براي کسب اطلاعات را ندارند.

۲ – ۲ – نگاهي اجمالي به ويژگي پوستر فيلم در جهان

غالبا گفته مي شود که پوستر فيلم جوهر فيلم را منتقل مي کند. اين نظر کاملاً هم درست نيست. گاهي پوستر و فيلم بسيار به هم وابسته اند و به يک زبان سخن مي گويند و پوستر چکيده ي فيلم است و در موارد ديگر کاملاً مجزا هستند و گروه هاي غير وابسته آنهارا خلق کرده و پيام هاي مرتبط ولي نا هم ساني خلق مي کنند.
تاريخچه ي پوستر فيلم، داستان در جريان پيوند سينما و جامعه است.
طراحي پوستر فيلم هميشه در حوزه ي فعاليت کارهاي تجاري خشک نيست. در بعضي موارد رابطه ي بين محصول و تبليغ بسيار نزديک است . نمونه ي بسيار مشهورش تهيه کننده ي مستقل و کارگردان پيشرو اتو پرمينجر۱۷ است که سائول باس۱۸ طراح گرافيک را استخدام کرد تا براي فيلم هايش که با مرد دست طلايي در ۱۹۵۵ آغاز مي شد پوستر بسازد و طراحي تيتراژ کند . پس از آن پرمينجر که يک مجموعه ي گرافيکي منسجم در اختيار داشت، با پشتکار بسيار به سرکشي به تبليغات فيلم هايش تا تابلو هاي اعلانات تک تک ي سينما ها پرداخت. علاقه ي اين کارگردان به اعمال مالکيت در تمامي مراحل توليد و توزيع معروف است. با اين حال، انصاف نيست که علاقه ي کارگردان به پوستر را صرفا ناشي از خودخواهي مفرط او بدانيم.
در اوايل دهه ي ۱۹۷۰، کلينيت ايستوود رابطه ي حرفه اي با بيل گولد ۱۹ طراح برقرار کرد که بيش از دو دهه ادامه يافت و حاصل آن يکي از بهترين تلاش ها در زمينه ي تيزر تبليغاتي تا به امروز بود که به فيلم نابخشوده ساخته ي ۱۹۹۲ مربوط مي شد. در سال هاي اخير، همکاري پدرو آلمادووار ۲۰ کارگردان و خوان گاتي۲۱ طراح منجر به توليد برخي از جذاب ترين تيتراژها و شگفت انگيزترين پوسترها به لحاظ طراحي گرافيک در دهه ي گذشته شده است.
آلفرد هيچکاک کارگرداني ست که بيشتر به دليل تلفيق شماري از خطا در زمينه ي طراحي با مهارتي براي تبليغ خود مشهور است. از که به سرعت به ارزش کار باس براي پرمينجر پي برده بود اين طراح را استخدام کرد تا تيتراژ و طرح هاي گرافيک تبليغاتي فيلم سال ۱۹۵۸ او، سرگيجه و دوفيلم بعدي اش شمال از شمال غربي ۱۹۵۹ و روح ۱۹۶۰ را طراحي کند. پوسترهاي ساير فيلم هاي هيچکاک غالبا کيفيت پوسترهاي باس را ندارند ولي همه بدون استثنا جذاب و واضح اند، تا حدي که حتي کارگردان را نشان مي دهند که شخصا تماشاگر را به داوري فرامي خواند.
بسيار دور از دست رس هيچکاک، در کشورهايي که هاليوود در نظر مردمانش زماني به اندازه ي کره ي ماه دور بود، مجموعه ي کاملاً مستقلي از تصاوير هيچکاک به وجود آمد. پوسترهاي تبليغاتي براي فيلم هاي اين کارگردان در کشورهاي اروپاي شرقي يا آسيايي از نظر جذابيت هيچ دست کمي از تبليغات بومي آمريکايي ندارد . اگرچه اين پوسترها هيچ ربطي به خواست هاي کارگردان ندارند، ولي در داستان سينماي قرن بيستم بسيار مهم هستند، داستاني که از هر نظر به مهاجرت و همگون سازي مربوط مي شود.
نشانه هاي اين گوناگوني جهاني در برخورد با سينما يکي از جالب ترين جنبه هاي هر تحقيق بين المللي در زمينه ي پوستر فيلم است. طي دهه هاي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، فيلم هاي هاليوود در سراسر جهان مقبوليت عام داشتند، ولي ميزان تبادل فرهنگي به شدت متفاوت بود. در بعضي کشورها، به ويژه در فرانسه، آن کارگردان هاي آمريکايي را انتخاب مي کرد
ند که در ميدان رقابت کشور خود موفقيت چنداني کسب مکرده بودند. در ساير کشورها از فيلم هاي محبوب هاليوود استقبال مي شد، ولي ظاهرا از ديد کاملاً متفاوتي به تماشاي آنهامي نشستند؛ براي مثال مي توان پوستر لهستاني غم انگيزفيلم کمدي بيلي وايلدر۲۲ خارش هفت ساله ۱۹۵۵ را نام برد. در حال حاضر اين گوناگوني ها به خطر افتاده و اکنون توزيع کنندگان منطقه اي تقريباً هميشه ترجيح مي دهند به جاي توليد آثار هنري براي خود، آن آثار هنري را انتخاب کنند که در ابتدا براي فيلم چاپ شده است . ابتذال طراحي گرافيک فيلم در زمانه ي ما نشانه ي يک فرصت بزرگ از دست رفته است.

۲- ۳- نمونه هاي موفق پوستر فيلم در جهان
۲-۳-۱- پوستر لهستان
از ويژگي هاي اصلي پوسترلهستان صحنه هاي طنز تلخ و انتقادي است که وهم وترس در آنها ديده مي شود و آنچه پوسترلهستان را از پوستر ساير کشورها متمايز گردانيده ونام لهستان را تبديل به يک مکتب نموده، قدرت طراحي دستي هنرمند است که در بيان ساده، آنچه را که بدان انديشيده است، در نهايت موجب خلق هنر مفهومي بر پايه نهادهاي سنتي و تلفيق صحيح نوشتار با تصوير است. از ديگر ويژگي هاي مهم مکتب لهستان، که ريشه در هنر بومي اين سرزمين دارد، اتکاي شديد گرافيک و پوستر به تصويرسازي است و اجراي قوي اين تصويرسازيها و بکارگيري حرفه اي از اين تصاوير در پوستر نشان از دستي قوي در اين عرصه دارد. اين ويژگي در آثار هنرمندان حال حاضراين کشور نيز به چشم مي خورد.
نمونه بارز اين هنرمندان رافائل البينزکي۲۳ نقاش وگرافيست ساکن آمريکاست.
اين مکتب تأثير عميقي بر گرافيک جهان گذاشته است که داراي ويژگي هاي مبتني بر تصويرسازي و تأثيرپذيري از نقاشي هاي سورئال، رمانتيک، سمبوليسم، کانسپچوال و اکسپرسيون مي باشد.
علاقه هنرمندان و طراحان اين سبک به آفريدن نگاره ها و فيگورها با استفاده از ابزار نقاشي و تکنيک هاي چاپ در تقابل، با گرايش غالب در دهه هاي ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۰ به استفاده ازامکانات و ابزارهاي ماشيني در خلق اثر هنري به ويژه تکنيک هاي فتومونتاژ و کولاژ بود.
مکتب لهستان براي بسياري از گرافيست ها و کاريکاتوريست هاي اکثرکشورهاي جهان نظير: آمريکا، فرانسه، آلمان، انگليس، ژاپن و حتي ايران تأثير گذاشته است.
انتقال پيام به صورت سريع و صريح؛ پايبندي به اصول زيباشناسي گرافيک و وجود طنز سياه متفکرانه و مفهوم گرا که ريشه در ادبيات غني اروپاي شرقي دارد، وجود عناصر بصري سمبوليک، معمارگونه و نوستالژيک از ديگر خصوصيات پوسترهاي لهستان به شمارمي رود که باعث القاي ايده و مفهوم، در درون اثر مي شود.
از مشخصات ديگر پوسترلهستان؛ طنز فلسفي و معمارگونه در محتوي و شکل پوسترهاست، که گاهي اجراي پوستر ويا طنز درون آن بي شباهت به کاريکاتورهاي طنز سياه نيست. پس مي توان گفت که در مکتب لهستان مفاهيم تصاير سرشار از کنايات و استعارات متعددند و در اين مکتب تلفيق سبکهاي مختلف نقاشي و ادبي مذکور فراوان يافت مي شود.
از ويژگي هاي پوستر مدرن لهستان؛ استفاده ازقلم مو، پاستل و نقاشي است. همچنين حرکت دست را در اين آثار بيشتر مي بينيم وعکس هاي کمي در اين پوسترها به چشم مي خورد،زيرا آنها تنها راه بيان افکار و احساسات را حرکت دست برروي کاغذ مي دانند و اين همان چيزي ست که باعث يگانگي پوسترهاي لهستان در جهان شده است.

۲-۳-۲- صدسال پوسترسينماي لهستان

صدسال پيش که اولين پروژکتور به کراکوف رسيد و اولين فيلم ها روي پرده رفت پوستر فيلم هم متولد شد.
پوستر فيلم لهستان در تاريخ بين المللي، مانند پوستر اکسپرسيونيستي

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

پاسخی بگذارید