منبع پایان نامه درباره شده‌اند،، (معمولاً، ایزوپروپیل،، سل،

ایزوپروپیل، بوتیل و … می‌باشد.

۱-۴-۱-۱-۲- مسیر کلوئیدی

در این مسیر از اصول شیمی کلوئیدها برای تولید ذرات کلوئیدی از گونه‌های یونی و غیریونی در یک محیط آبی استفاده می‌شود. در این روش سل از ذرات کلوئیدی که در یک مایع (معمولاً آب) پراکنده شده‌اند، تشکیل یافته است. وقتی ویسکوزیته این سل، با ازدست دادن جزئی از مایع

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید