منبع پایان نامه درباره مواد معدنی

دانلود پایان نامه

مسیر

۱-۴-۱-۱-انواع فرایند سل- ژل

۱-۴-۱-۱-۱- مسیر الکوکسیدی

مهمترین و متداولترین روش فرآیند سل-ژل در تهیه مواد معدنی اعم از شیشه‌ها، پایه‌های کاتالیست و سرامیکهای پیشرفته مسیر الکوکسیدی می‌باشد. این روش براساس شیمی الکوکسیدها بنا نهاده شده است.
در اینجا سل از پیشماده الکوکسید حل شده در آب که به عنوان یک حلال

دیدگاهتان را بنویسید