منطق نظارت بر افشا شرکتی (افشا اجباری)-افشای اطلاعات حسابداری

منطق نظارت بر افشا شرکتی (افشا اجباری)

در ادبیات موجود ۴ منطق اصلی برای نظارت بر افشا شرکتی شناخته شده است:

۱) عوامل خارج کنترل مالی[۱]: این عوامل زمانی وجود دارد که افشا شرکتی نه تنها درباره وضعیت مالی خود شرکت بلکه در باره شرکت های دیگر آگاهی دهنده می باشد. به دلیل وجود اطلاعات آگاهی دهنده درباره سایر شرکت ها، شرکت ها سعی دارند تا از نظر اجتماعی سطح افشا نامطلوبی را فراهم نمایند(دای[۲]،۱۹۹۰).

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

wq

پایان نامه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

۲) عوامل خارج کنترل واقعی: این عوامل زمانی وجود دارد که افشا شرکتی تصمیمات واقعی سایر شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. برای مثال، افشا شرکتی درباره سودآوری آتی شرکت می تواند بر روی تصمیمات رقبای شرکت در ورود یا خروج از بازار تاثیر بگذارد(پای[۳]،۲۰۰۰ و ۲۰۰۲).

۳) هزینه های نمایندگی: افشا اطلاعات مربوط به عملکرد با ارزش می باشد، چونکه باعث قراردادهای بهینه با نمایندگان یا نظارت بهتر بر آن ها می گردد. در این شرایط افشا حسابداری به عنوان بخشی از قرارداد می باشد و به وسیله کارفرما الزامی می گردد. به عنوان مثال نظارت بر افشا شرکتی برای افراد تازه وارد به بازار سرمایه بسیار با ارزش می باشد(لئوز و ویسوکی[۴]، ۲۰۰۸).

۴) صرفه اقتصادی: استانداردهای حسابداری باعث ایجاد کارایی به وسیله ی کاهش تلاش های مضاعف سرمایه گذاران برای تولید اطلاعات و افزایش قابلیت مقایسه افشا میان شرکت ها می گردد. این مسئله منجر به ارزیابی دقیق تر عملکرد انفرادی شرکت ها می گردد(دای و ساندر[۵]،۲۰۰۱) و باعث صرفه اقتصادی برای ارزیابی و فهم افشا توسط سرمایه گذاران می گردد. برای مثال دای و اسریدهار[۶](۲۰۰۸) پیش بینی نمودند که نظارت بر افشا باعث فراهم نمودن صرفه جویی گسترده در هزینه ها و کسب کارایی در شرایطی که سطح کیفیت افشا بهینه تقریباً میان شرکت ها مشابه می باشد، می گردد.

در حالی که نظارت بر افشا شرکتی به دلایل مطرح گردیده مزایایی را در بر دارد، ولی این مزایا برای توجیه مقررات و نظارت بر افشا ناکافی می باشد. به عنوان مثال افزایش اطلاعات عمومی موجب کاهش تسهیم ریسک می گردد (ورکچیا، ۱۹۸۳؛دیاموند، ۱۹۸۵) و همچنین هزینه های افشا باعث کاهش رفاه اجتماعی می گردد. بعلاوه، الزام به افشا باعث کاهش تولید اطلاعات به وسیله ی مشارکت کنندگان در بازار می گردد و در نتیجه کاهش آگاهی دهندگی قیمت ها در بازار می شود(گوتمان[۷]،۲۰۱۰).

[۱]-Financial externalities

[۲]-Dye

[۳] -Pae

[۴] -Leuz and Wysocki

[۵] -Dye and Sunder

[۶] – Dye and Sridhar

[۷]- Guttman

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید