مقاله (پایان نامه) : هدف های نظام آراستگی -پایان نامه مقطع ارشد

هدف های نظام آراستگی

اجرای پنج اس برای رسیدن به هدف های متعددی اجرامی شود. برخی از مهم ترین هدف ها عبارتند از: ایمنی و بهداشت، بهره وری، صرفه جویی در هزینه ها، کیفیت و پیشگیری از خرابی ها.

در محیط هایی که با اجرای نظام آراستگی مدیریت می شوند، اشیا زاید و غیر ضروری وجود ندارد و اقلام موجود با نظمی خاص مرتب می شوند و این امر تا حد زیادی موجب صرفه جویی و ایمنی محیط خواهد شد. اجرای منظم مراحل نظام آراستگی محیطی پاکیزه و بهداشتی را فراهم می آورد و از همه مهم تر تلاش برای ایجاد عادت های صحیح درکارکنان مهم ترین عامل در تحقق محیط های آراسته است و این مهم در اجرای بند پنجم حاصل خواهدشد.

 

۲-۱۱- بهبود بهره وری با نظام پنج اس

پنج اس به عنوان یکی از موثرترین ره یافت های شناخته شده در حوزه عملیات اصلاحی و بهبود بهره وری می باشد که با اجرای این اصول در صنایع و سازمان های مختلف تجاری، صنعتی و خدماتی شاهد ارتقاء بهره وری (افزایش کارایی و اثر بخشی)، استفاده بهینه از سرمایه های انسانی، کاهش زمان انجام کار، و در نهایت سودآوری بیشتر سازمان خواهیم بود.

امروزه نظام پنج اس یکی از مباحث عمده در بهبود و توسعه سازمانی می باشد که در کشورهای مختلف به کار گرفته شده است و نتایج بسیار خوبی را برای واحدهای تولیدی و خدماتی به ارمغان آورده است. هدف پنج اس به بیانی ساده، سامان دادن، نظم و ترتیب، پاکیزه سازی، هماهنگی و ایجاد انضباط در محیط کاری است.

تنها انجام یک سلسله اقدامات ظاهری و زیبا سازی فیزیکی نیست، بلکه اصلاح فرآیندهای سازمان مبتنی بر باور و مشارکت عملی همگانی، تعهد مدیریت، کارا تر نمودن جریان فرآیند ها، ارتقاء کیفیت و حد اکثر سازی سود آوری بنگاه می باشد.

با ایجاد و پایه ریزی دقیق این اصول می توان از اتلافات، بهم ریختگی ها، دوباره کاری ها، تاخیرها، نارضایتی ها و موارد دیگر که به دفعات در محیط های کاری مشاهده می شود بصورت جدی جلوگیری نمود

یکی از روش های ارتقا بهره وری در هر سازمانی، بهبود به روش انسان افزار می باشد. نظام پنج اس به عنوان یکی از زیر سیستم های انسان افزاری، محور تمامی فعالیت ها را انسان قرار داده است. در این نظام، فعالیت افراد است که باعث برپایی آن شده و استمرار حضور کارکنان در پیاده سازی مراحل پنج اس موجب بقای آن  می گردد.

نگرش به انسان با نقش محوری در پیاده سازی پنج اس موجب می شود که ضمیر ناخودآگاه شخص تحت تاثیر قرار گیرد و فرد را به سوی اهداف نظام سوق دهد. اولین ثمره چنین حالتی تغییر ابتدایی در رفتار انسان می باشد. این تغییر رفتار اندک باید از طریق آموزش صحیح بارور شده و به تغییر پایدار در تفکر بینجامد.

در محیطی که کارکنان دارای علایق و سلایق مختلفی بوده و هریک دارای شخصیت و رفتاری فردی می باشند، هنگامی که با یکدیگر در تعامل قرار می گیرند بر هم تاثیر گذاشته و در نهایت رفتارها و عادت های خاصی در بین آن ها حاکم می شود که از آن به عنوان فرهنگ سازمانی یاد می شود و تغییر آن، کار بسیار دشواری را طلب می نماید. با کاربرد روش  پنج اس می توان فرایند تغییر را تسهیل نمود و فرهنگ کارکنان را به سمت یک فرهنگ ایده آل که در آن کار گروهی از جایگاه ویژه ای برخودار است، رهنمون ساخت.

پنج اس پایه ای ترین و اصولی ترین ابزار ارتقای بهره وری است که در بسیاری از بنگاه ها و کارخانجات پیاده شده است و از آن به عنوان خانه داری خوب یاد می شود. پنج اس گام اول و الفبای فعالیتی توأم با سلامتی، راحتی و بهره وری برای کلیه کارکنان یک سازمان است. در واقع پنج اس ابتدایی ترین اصل بهبود  بهره وری می باشد که با اجرای آن، تغییرات شگرفی در سازمان ایجاد خواهد شد (زرگری، ۱۳۹۰).

دانلود از لینک زیر :

 

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید