پایان نامه ارزیابی عملکرد HSE/اقدامات ايمني در فضاي بسته

پایان نامه ارزیابی عملکرد HSE/اقدامات ايمني در فضاي بسته

اقدامات ايمني در ورود به فضاهاي بسته

اقدام ايمنيتوضيح
حفاظ گذاري در اطراف فضاي بستهدر اطراف فضاي بسته موانع و علايم هشدار دهنده‌اي نصب كنيد تا ضمن جلوگيري از ورود افراد غير مجاز به منطقه‌ي كار، از سقوط اجسام بر سر افرادي كه به درون فضاي بسته وارد شده‌اند، جلوگيري شود.
جدا كردن فضاي بسته از جريان توليدكليه‌ي تجهيزات خطرناك متصل و مربوط به فضاي بسته را از برق جدا و قفل كرده و سپس آويزبرگ (tag) بزنيد.
كنترل يا حذف خطرات اتمسفريخطرات مربوط به هواي درون فضاي بسته را حذف يا كنترل كنيد. روش و مراحل ضروري براي حذف يا كنترل اين خطرات را ثبت كنيد.
سنجش هواي فضاي بستهشاخص‌هاي هواي درون فضاي بسته را به ترتيب زير اندازه‌گيري كنيد: اكسيژن، گازهاي قابل اشتعال و گازهاي سمي و خورنده. كارگراني كه قرار است وارد فضاي بسته شوند، بايد امكان ديدن نتايج اندازه‌گيري را داشته باشند.
تعيين تجهيزات و لوازم ضروري براي كارمطمئن شويد كه وارد شوندگان همه‌ي تجهيزات ضروري براي كار به علاوه‌ي تجهيزات نجات و امداد را داشته و نحوه‌ي استفاده از آنها را مي‌دانند.
برنامه‌ريزي براي واكنش در شرايط اضطراريسرپرستان و كنترل كنندگان كار بايد از چگونگي پاسخ به وضعيت‌هاي اضطراري، افراد و محل‌هايي كه بايد از شرايط آگاه شوند و نيز چگونگي خارج كردن افرادي كه در فضاي بسته وارد شده‌اند، آگاه باشند.
تكميل و نصب مجوز ورودسرپرست ورود بايد تاييد كند كه فضاي بسته براي ورود افراد ايمن است. سپس مجوز ورود را امضا كرده و آن را در جايي كه وارد شوندگان به فضاي بسته بتوانند ببينند، نصب كند.
حفظ ارتباط با وارد شدگانوارد شوندگان به فضاي بسته و كساني كه در بيرون از فضاي بسته قرار دارند بايد ارتباط خود را با همديگر حفظ كنند. آنها بايد نوع و نحوه‌ي استفاده‌ي مؤثر از وسايل ارتباطي را بدانند.
جلوگيري از نزديك شدن افراد غير مجاز به منطقهسرپرست ورود و همكاران او بايد از ورود افراد غير مجاز به محل كار در فضاي بسته جلوگيري كرده و آنان را از محل دور كنند.
پايش فعاليت‌هاي داخل و بيرون فضاي بستهزماني كه افراد در داخل فضاي بسته مشغول كارند، افراد مجازي كه در بيرون از فضاي بسته و در دهانه‌ي ورودي آن قرار دارند بايد به طور مداوم خطرات ذكر شده در مجوز ورود را بررسي كنند.

 

2-3-6) ملاحظات خاص زیست‏محیطی و روش‏های کنترل آن در پروژه‌های عمرانی

2-3-6-1)کلیات

بی تردید حفاظت محیط زیست یکی از دل‌مشغولی‏ها و نگرانی‏های جوامع کنونی بشری به شمار می‏رود. افزایش انفجارآمیز جمعیت، بهره‏برداری غیر معقول از منابع طبیعی، کاهش تنوع زیستی، گسترش روزافزون آلودگی‏ها اعم از هوا، خاک و آب  به انحای گوناگون، جهان را تحت تاثیر اثرات زیان‏بار قرارداده است و بالاخره تنزل کیفیت زندگی طبیعی انسان‏ها در نتیجه برهم خوردن تعادل و تناسب محیط‏‏زیست موجب شده است تا دولت‏ها، سازمان‏ها و مجامع بین‏المللی به تدوین و اجرای حفاظت از محیط زیست برای جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط‏زیست مبادرت ورزند. (نصر آزادانی, و غيره 1388)

دسترسي به آب آشاميدني سالم براي حفظ بهداشت و سلامت انسان و نيز توسعه و پيشرفت جوامع ضروري است. از طرفي پيشرفت بشر و رشد جمعيت باعث وارد آمدن صدمات زيادي به به كميت و كيفيت منابع آب شده است. بنابراين با توجه به روند افزايش آلودگي منابع آب موجود و ضرورت دسترسي به آب آشاميدني سالم، اهميت نقش طرح‌هاي آبرساني به خصوص فرايندهاي تصفيه آب و فاضلاب به طور فزاينده‌اي در حال افزايش است.

هوا با ارزش‌ترين منبعي است كه خداوند براي ادامة زندگي كلية موجودات به زمين هديه كرده است. نگهداري و حفظ سلامت جو زمين نيز به‌عهدة انسان نهاده شده است. در اين راستا آلودگي‌ها به ويژه آلودگي‌هاي انسان‌ساخت، بايد از نظر كمي و كيفي شناخته شوند و مناسب‌ترين روش‌هاي كنترل جهت اين آلاينده ها باید طراحي و اجرا شود تا بتوان به تعادل در اكوسيستم دست يافت.

به طور كلي محيط زيست را به سه نوع ذیل تقسيم مي‌كنند:

  • محيط طبيعي

محيط طبيعي به آن قسمت از محيط زيست اطلاق مي شود كه دربرگيرنده بخشي از فضاي سطح كره زمين است و به دست انسان ساخته نشده. مانند كوه‌ها، دشت‌ها، جنگل‌ها، حيات وحش، آب‌هاي سطحي مثل رودخانه‌ها، درياها و آب‌هاي زيرزميني مثل چاهها و قنوات و غيره .

  • محيط مصنوعي يا انسان ساخت

محيط زيست مصنوعي به محيطي گفته مي شود كه توسط انسان ساخته شده است و به عقيده پاره اي از متخصصان، محيط زيست مصنوعي، محيط زائيده تفكر و محيط فرهنگ ساخت است، بنابراين شهرها با تمام اجزاء آن، محيط زيست مصنوعي را تشكيل مي دهند، خانه‌ها، مدرسه‌ها، كارخانه‌ها، فرودگاه‌ها، راه‌ها و غيره. اجزاي اين بُعد از محيط زيست محسوب مي شوند.

 

 

  • محيط اجتماعي

مقصود از محيط اجتماعي جامعه اي است كه بشر در آن زندگي مي كند، اين قسمت از محيط زيست از انسان‌هايي كه در كنار و اطراف ما وجود دارند و با ما سروكار دارند و با آنها روابط متقابل داريم تشكيل مي شود، اين محيط اجتماعي از خانواده آغاز مي‌شود و همسايگان، همكاران، رهگذران، فروشندگان و مانند آنها را در جامعه شهري و روستايي در بر مي‌گيرد و گستره آن تا ملت و دولت ادامه مي‌يابد.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی (با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران))