پایان نامه ارشد درباره تخمدان،، مِس، Cu، (۱-۱۶):

?? در جدول اتمی. کمپلکسهای قلع نیز دز درمان انواعی از تومورهای سرطانی نقش بسزایی ایفا می کنند.
مشتقات فلزی کمپلکس های مس نیز فعالیت ضدتوموری قابل ملاحظه ای از خود نشان می دهند و برعلیه سرطانهای تخمدان، مثانه و کلیه موثر می باشند. شکل (۱-۱۶).

شکل (۱-۱۶): مِس یکی از عناصر جدول تناوبی است که نشان آن Cu و عدد اتمی آن ??

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید