پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آمریکای لاتین، توسعه پایدار، توسعه پاید

دانلود پایان نامه

در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی بوده است.
منظور از توسعه پایدار, پیشرفتی است که نیازهای کنونی انسان را تامین کند بدون اینکه توانایی تولیدات آینده را به خطر بیندازد. مثالی از کاهش بهره وری، کاهش مقدار زمین های کشاورزی به ازاء هر نفر می باشد. متوسط جهانی از مقدار ۳۸/۰ هکتار برای هر شخص در سال ۱۹۷۰ به مقدار ۲۸/۰ هکتار

دیدگاهتان را بنویسید