پایان نامه ارشد رایگان با موضوع گرمسیری، ۵/۲، ۶،، ۱۹۸۸،

دانلود پایان نامه

کنند. در سالهای گذشته پیشرفت اقتصادی برای زیست کره فاجعه آمیز بوده است. به تدریج منابع آبی به علت ته نشینی گازها و هوامیزهای گسیل شده توسط فعالیت های صنعتی، آلوده می شود. روزانه بیش از ۱۰۰ گونه موجود زنده در جنگلهای گرمسیری از بین می رود. در سال ۱۹۸۸، مقدار کربن گسیل شده به جو در آمریکای شمالی به ترتیب ۶، ۵/۲ و ۹ برابر مقدار آن

دیدگاهتان را بنویسید