پایان نامه ارشد رایگان درمورد رطوبت نسبی

قرار داده خواهند شد. سپس لیموترش و توری ها در طبقات مختلف خشک کن خورشیدی گذاشته شد و به وسیله آن ها افت رطوبت طی زمان خشک کردن بررسی شد. برای سنجش رطوبت نسبی هوای خشک کن از دو سری دماسنج های حباب خشک و مرطوب در بالا و پایین طبقه سوم استفاده خواهد شد و در فواصل زمانی، دماها قرائت خواهند شد و با استفاده از چارت سایکرومتری، رطوبت

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید