پایان نامه با موضوع رضایت آگاهانه، بیمارستان

معیارهای خروج از جمله وجود بیماری های ماژور در زمان نوزادی باشند، جمع آوری و با آن ها تماس گرفته شد. پس از توضیح در مورد پژوهش و کسب رضایت آگاهانه از مادران از آن ها خواسته شد که در زمان مقرر به درمانگاه کودکان بیمارستان مراجعه کنند. به مادران توضیح داده شد که در صورت عدم تمایل در هر مرحله ای از تحقیق می توانند از مطالعه خارج

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید