پایان نامه با موضوع پیش دبستانی، بیمارستان

کودکی که ۶ و ۷ سال پیش در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان آیت الله روحانی بستری شده اند و فاقد معیارهای خروج از مطالعه باشند و در گروه شاهد، ۱۰۰ کودک از جمعیت عمومی مراکز پیش دبستانی بابل که به طور تصادفی انتخاب شدند، به شرط اینکه سابقه بستری در بخش مراقبتهای ویژه را در نوزادی نداشته باشند، وارد مطالعه ما گشتند.
برای گروه

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

پاسخی بگذارید