پایان نامه با موضوع پیش دبستانی، بیمارستان

دانلود پایان نامه

کودکی که ۶ و ۷ سال پیش در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان آیت الله روحانی بستری شده اند و فاقد معیارهای خروج از مطالعه باشند و در گروه شاهد، ۱۰۰ کودک از جمعیت عمومی مراکز پیش دبستانی بابل که به طور تصادفی انتخاب شدند، به شرط اینکه سابقه بستری در بخش مراقبتهای ویژه را در نوزادی نداشته باشند، وارد مطالعه ما گشتند.
برای گروه

دیدگاهتان را بنویسید