پایان نامه با موضوع پیش دبستانی، بیمارستان

اول (مورد) به بیمارستان امیرکلا مراجعه شد و از بایگانی پرونده نوزادانی که ۶ و ۷ سال پیش در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بستری بودند، استخراج گردید. در نهایت با والدین این کودکان تماس گرفته شود و پرسشنامه برای آنها پر شد.
نمونه های گروه دوم (شاهد) از مراکز پیش دبستانی سطح شهر و به صورت تصادفی انتخاب شدند و از نظر جنس و سن با گروه

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید