پایان نامه با کلمات کلیدی رابط کاربر

کردن واسط کاربری و پیشنهاد ارتقا
• تکرار چرخه ارزیابی در صورت لزوم
• نتیجه گیری
هر یک از مراحل ذکر شده خود شامل قسمت‌هایی است که در بررسی کاربرد پذیری رابط کاربری نرم افزارها از آنها استفاده می شود. برای بررسی میزان کاربرد پذیری شبکه‌های آنلاین اجتماعی نیز از این روش به همراه تلفیقی از سایر روش‌های مطرح در این حوزه استفاده

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید