پایان نامه با کلید واژه های بهره بردار

دانلود پایان نامه

علمه پیامبر بهره برداری نموده اند، و این همه از نگرانی آنان از تکرار سقوط و فرو پاشی خلافت ، حکایت داشت.
عباسیان ،قیام حسین بن علی – علیه السلام – و نقش سریع آن را بر چیدهشدن کامه وایی امویان تحلیل کرده و پذیرفته بودند. از این رو امامت امام موسی بن جعفر علیه السلام یکسه در تبعید و حبس سپری گشت و از آن پس تبعید توام با احترام

دیدگاهتان را بنویسید