پایان نامه با کلید واژه های مهیای، بخشد.، دگیر، نایبان

دانلود پایان نامه

فرماید: “حضرت قائم (عج) دو غیبت دارد: یکی طولانی کبری و دگری کوتاه صغری)).
آماده سازی شیعه برای غیبت
پس از شهادت امام علی بن موسی الرضا – علیه السلام – اندک ، اندک شیعه به گونه ای پرورش می یافت که خود و نسل های بعدی را مهیای غیبت امام معصوم نموده و هدایت پذیری اش را از قران و نایبان امام فزونی و توسعه بخشد. به سخنی دگیر

دیدگاهتان را بنویسید