پایان نامه با کلید واژه های ۳-۸-، المان‌هایی، برگیرنده، حداقلی۲۸

دانلود پایان نامه

کاربر با استفاده از طراحی اشیا، عبارات و‌ایکون‌های دارای مفهوم قابل دیدن.
۳-۷- انعطاف‌پذیری و کارایی۲۷ :
سیستم باید به گونه‌ای طراحی شود که برای کاربران حرفه‌ای و کاربران تازه وارد قابل استفاده و انعطاف پذیر باشد.
۳-۸- طراحی زیبا و حداقلی۲۸ :
طراحی نباید در برگیرنده اطلاعات بی ربط و یا المان‌هایی که به ندرت مورد استفاده

دیدگاهتان را بنویسید