پایان نامه تعارضات زناشویی:ماهیت تعارض

پایان نامه تعارضات زناشویی:ماهیت تعارض

یقینی بودن[1] در مقابل موقتی نگری[2]

جزمی اندیشی[3] اصطلاح دیگری است برای رفتاری که گیب آنرا یقینی نامیده است. پیام هایی که نشان می دهد ذهن شنونده از قبل درارای پیش زمینه است احتمالاً حالت دفاعی ایجاد می کند. در مقابل جزمی نگری ارتباط موقتی نگری قرار دارد ، که در آن مردم ممکن است نظرات قوی داشته باشند اما خواهان این هستند که گوشه ای از حقیقت را نگیرند بلکه اگر موضع دیگر به نظر برسد منطقی تر است نظر خود را تغییر خواهند داد. در اینجا هیچ ضمانتی وجود ندارد که استفاده از شیوه ارتباط حمایتی گیب به شکل گیری یک جو ارتباطی مثبت بیانجامد. اما زمانیکه ارتباط شامل نوعی رویکرد سازنده که در اینجا ذکر شد، باشد شانس ارتباط سازنده به بالاترین حالت ممکن خواهد رسید. علاوه بر افزایش شانس پاسخ مثبت از دیگران ، ارتباط حمایتی می تواند به شیوه های متفاوتی احساس بهتری را در شما بوجود آورد: احساس کنترل بیشتر در روابط، راحت تر، و احساس مثبت تری نسبت به دیگران.

2-2-14 مدیریت تعارض میان فردی

حتی حمایتی ترین جو ارتباطی هم نمی تواند هماهنگی را تضمین نماید. صرف نظر از آنچه ما ممکن است آرزو کنیم یا در مورد آن رؤیاپردازی کنیم، جهان عاری از تعارض وجود ندارد. حتی بهترین پیام دهنده ها، خوش شانس ترین آدم ها، زمانیکه نیازهای آنها با نیازهای دیگران مطابقت نداشته باشد در شرایطی مجبور به پایان دادن یک رابطه می شوند. پول، وقت، قدرت، نیازهای جنسی، شوخ طبعی، سلیقه زیباشناسی، بعلاوه هزاران موضوع دیگر، رخ می دهند و ما را از زندگی در حالت توافق دائمی بازمی دارند. برای بسیاری از مردم گریزناپذیری تعارض یک واقعیت دلتنگ کننده است. آنها فکر می کنند که وجود تعارض مداوم شانس کمی را برای روابط شاد با دیگران برایشان رقم خواهد زد. اما، ارتباط گیرندگان موفق درک متفاوتی دارند. آنها تصدیق می کنند ، اگر چه محو کردن تعارض غیر ممکن است، اما روشهایی برای مدیریت مؤثر آن وجود دارد.  آنها می دانند مدیریت ماهرانه تعارض می تواند درهای سلامتی بیشتر، رابطه قوی تر و روابط رضایت بخش تر را به روی زوج ها باز نماید.

2-2-14-1 ماهیت تعارض

با وجودیکه اشکال تعارض ها ممکن است متفاوت باشد، همه تعارض های میان فردی در برخی شباهت ها اشتراک دارند. جویس فروست[4] و ویلیام ویلموت[5] یک تعریف کامل از تعارض بدست داده اند:

آنها اظهار نموده اند که تعارض «مبارزه بین حداقل دو طرف وابسته به هم است که اهداف ناسازگار، کمبود منابع، و مداخله ای از شریک دیگر در رسیدن به اهداف خود، ملاحظه نموده اند» (هاکر و ویلموت، 2001). نگاه دقیق تری به بخش های این تعریف می تواند به ما کمک کند تا معنای واضح تری از آنچه تعارض انجام می دهد بوجود آوریم.

2-2-14-2 مبارزه

یک تعارض بدون وجود هر دو طرف که می دانند اختلاف دارند بوجود نمی آید. شما ممکن است برای ماه ها بخاطر صدای بلند ضبط یک همسایه که شما را از خوابیدن در شب باز می دارد، آشفته و مضطرب شوید، اما تا زمانیکه همسایه شما اطلاعی درباره مشکل شما نداشته باشد تعارضی بین شما دو نفر ایجاد نشده است. البته، مبارزه لزوماً کلامی نیست. شما می توانید نارضایتی خود را به شخص دیگری بدون گفتن یک کلمه نشان دهید. یک نگاه خشمگینانه، با استفاده از سکوت، و اجتناب از دیگر اشخاص همه راه هایی هستند که می توانید که کمک آنها خودتان را بیان کنید. اما یک را یا دیگری، هر دو طرف باید بدانند که یک مشکل قبل از اینکه آنها در تعارض قرار بگیرند وجود داشته است.

2-2-14-3 اهداف ناسازگار

تعارض زمانی اتفاق می افتد که بهره برداری یک طرف باعث زیان طرف دیگر گردد. برای مثال: توجه کنید اگر همسایه ای شب موسیقی با صدای بلند پخش نماید همسایه دیگر شب نخواهد توانست به خواب برود. چه کسی زیان خواهد دید؟ همسایه ای که صدای ضبطش را کم نموده است از لذت شنیدن موسیقی با صدای کامل محروم می شود؛ اما اگر همسایه دیگر حجم صدای ضبط را بالا نگه دارد، شما همچنان بیدار و ناخشنود خواهید ماند. اما اهداف در این موقعیت بطور کامل ناسازگار نیستند، راه حلی وجود دارد که اجازه می دهد هر دو به آنچه می خواهند برسند. برای مثال، شما می توانید با سکوت و بستن پنجره خود و توصیه همسایه نیز به همین عمل صلح را برقرار کنید. شما یا همسایه می توانید از یک هدفون استفاده کنید و موسیقی را با صدای کامل گوش کنید بدون اینکه صدای موسیقی همسایه را آزار دهد. هر کدام از این راه حل ها که کارآمد باشند تعارض محو خواهد شد. متاسفانه ، مردم اغلب در ارائه پاسخ های رضایت بخش دوطرفه به مشکلاتشان موفق نیستند و تا زمانیکه فقط اهداف خود را می بینند دو به دو ناسازگار می شوند، آنها یک پیشگویی خودکامبخش را ایجاد می کنند که تعارض خیلی واقعی است.

[1] – Certainty

[2] – Provisionalism

[3] – Dogmatism

[4] – Joyce Frost

[5] – William Wilmot

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مقایسه تعارضات زناشویی و سبک های حل تعارض در  زوجین دارای رضامندی و عدم رضامندی از ازدواج