پایان نامه درمورد استر،پلی، آمید،استات،اکریلیک، فیبرها، گریزان

شده
نیازمند اضافه کردن ترکیباتی شیمیایی به فیبر هستند مثل تانیک اسید، آلوم، کروم آلوم و نمک های دیگر آلومینیوم،کرومیوم،مس آهن،پتاسیم وحلب
دندانه ای
پلی استر،پلی آمید،استات،اکریلیک و پلاستیک ها
گریزان از رنگ هایی که از فیبرها توسط فیبرهای باد کرده تراوش می شوند

دیسپرس

رنگ ها،مرکب،پلاستیک ها و منسوجات
نامحلول،ترکیبات

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید