پایان نامه درمورد الکترونگاتیوی، مثلأ، هرکولس،

مولکول ، مثلأ کربن، میانگین گرفته می شود و تفاوتی میان آنها در نظر گرفته نمی شود. این محدودیت توسط هرکولس و همکاران بررسی شد [۲۶]. گرچه کربن در مقیاس الکترونگاتیوی پاولینگ تنها یک مقدار عددی نسبت داده شده است، الکترونگاتیوی مؤثر آن به هیبریدی شدن آن بستگی دارد. رابطه ی کیفی به این ترتیب است که الکترونگاتیوی کربن نسبت به سایر اتم

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید