پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

پارامترهای مسئله بهینه‌سازی می‌باشد و در سیستم اعداد حقیقی هر ژن نماینده یکی از پارامترهای مستقل قابل بررسی است که میباید توسط الگوریتم ژنتیک میزان بهینه آن را بدست آورد. مثال زیر بیانگر مفهوم ژن و کروموزوم در مبنای دودویی و سیستم اعداد حقیقی است.
مثلا اگر سه پارامتر ۳x= و ۴y= و ۵z= را بخواهیم بصورت دودویی وارد سیستم الگوریتم

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید