پایان نامه درمورد بزهکاری؛راه‌های کنترل بزهکاری

پایان نامه درمورد بزهکاری؛راه‌های کنترل بزهکاری

شیوه ها و راه‌های کنترل بزهکاری  در خانواده

تراویس هیروشی در بررسی انحرافات اجتماعی، بر چهار منبع کنترل بزهکاری نوجوانان تاکید می‌کند: وابستگی آن‌ها به پدر و مادر، مدرسه، گروه همسالان و اشتیاق به انجام کارهای عادی و روزمره همگانی، خصوصا تحصیلات و یافتن شغل[1].در یک تقسیم‌بندی دیگر عوامل کنترل را می‌توان در موارد زیر دید:

الف: نظارت مربوط به قبل از تولد

 روان‌شناسان عقیده دارند سیستم مراقبت طبی را باید آن‌چنان گسترش داد که از ایجاد و تولد طفل معلول و آنورمال جلوگیری شود. لذا باید مسایل زیر مورد کنترل قرار گیرد:

– امراض خانمان‌براندازی چون سل، سیفلیس، سوزاک، سرخک، ایدز و ناراحتی روانی ارثی باید از طرف دستگاه‌های بهداشتی کنترل شود.

– باید از مصرف قرص‌ها و داروهای آنتی‌بیوتیک که توسط زنان حامله مصرف می‌شود دقت و مراقبت کافی به عمل آید.

– مادران در هنگام بارداری از انجام کارهای سخت و نامتناسب خودداری کرده تا کودک از جهت جسمی و فکری سالم متولد شود.

– مادران در زمان بارداری از غذای کافی و مناسب استفاده کرده تا ناراحتی نداشته باشند.

– خانم‌های حامله از استعمال سیگار، مواد مخدر و مشروبات الکلی خودداری نمایند.

به عبارت دیگر در این جا برای حفظ حمل کودکی که هنوز به دنیانیامده درکشور ما مقرراتی تصویب گردید فی المثل درقانون جزا سقط جنین زنا، جرمی جنایی محسوب می شود.مگر بانظر پزشکی . گاهی سقط جنین به منظور جلوگیری از ازدیاد نسل صورت می گیرد که از نظر عقل این علت موجه دانسته نشده ولی دربرخی از کشورها مانند فرانسه سقط جنین تا 10 هفته اول بارداری ودر آلمان تا 3ماه حتی بدون نیاز پزشکی جایز دانسته شده است.

مادران باید از استعمال الکل ومواد مخدر ومشروبات الکلی دردوران حاملگی خودداری نمایند.چراکه تجربه وآمار نشان می دهد. که استعمال الکل ومواد مخدر درپیدایش جرائم تاثیر فراوان داشته ودارد.

ب: مقررات مربوط به بعد از تولّد طفل

ایجاد محیطی آرام و سالم در خانواده؛ برای اینکه خانواده از محیطی آرام و سالم برخوردار باشد رعایت نکات زیر ضروری است:

– برقراری دوستی و تفاهم بین والدین

– هم‌بازی شدن با کودک و نوجوان

– احتراز رقابت در جلب محبت فرزندان

– عدم ایجاد ناسازگاری در محیط خانه

– عدم پرخاشگری نسبت به فرزندان

– پرورش حس اعتماد به نفس

– حفظ شخصیت فرزندان

– ابراز مهر و محبت به فرزندان

– تأمین محیط مسکن مناسب، خوراک، پوشاک، تفریحات سالم[2]

– ایجاد فعالیت‌های مختلف برای اوقات فراغت نوجوانان از جمله ایجاد مکان‌هایی برای ورزش

– جلوگیری از سرگرمی‌هایی که آتش هوس و شهوت را در نوجوانان دامن می‌زند

– تأمین نیازهای مادی و معنوی طفل

– توجه والدین به فعالیت‌های کودکان، تشویق آنان به کارهای مفید و منع آن‌ها از کارهای خلاف.

همچنین تامین آموزش و پرورش مناسب در این مرحله مورد توجه می باشد  بعداز محیط خانواده که محیطی غیر انتخابی و حقی برای کودک و نوجوان است محیط مدرسه و کلاس درس موثر در پیشگیری بزهکاری اطفال ونوجوان می باشد.

[1] – عضدانلو، حمید؛ آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی، ص116.

[2] – شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشین، ص259-273.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری