پایان نامه درمورد سرطان پستان

ایجاد سرطان می کند [۲۳]. در آزمایشات مربوط به سرطان پستان، به طور گسترده از MNU برای تولید سرطان پستان استفاده شده است. این مولکول به درون سلول ها نفوذ کرده و با ایجاد تغییرات در آنها، سلول را دگرگون کرده و باعث بروز سرطان می شود [۲۳]. می توان با وارد کردن این مولکول، به درون سلولی خاص ایجاد سلول سرطان کرد و تحقیقات مورد نیاز را

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید