پایان نامه درمورد پاششی، جامد-جامد، است]۱۷[.، آمید۲۴ها

این فرآیند هم برای تشکیل رنگ آزو و هم رنگدانه مناسب است . ایجاد شرایط مناسب برای افزایش تمایل رنگ به سوبسترای مربوطه اهمیت بالایی دارد]۱۷[.
رنگ هایی برای پلی استر۲۳ها:
به اسم رنگ های پاششی شناخته می شوند . در این مورد مکانیزم کلرزنی شامل حل کردن رنگ در پلیمر برای تشکیل محلول جامد-جامد است]۱۷[.
رنگ هایی برای پلی آمید۲۴ها

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید