پایان نامه درمورد پیشرفت تحصیلی، مفهوم پیشرفت تحصیلی

پایان نامه درمورد پیشرفت تحصیلی، مفهوم پیشرفت تحصیلی

تحصيلات والدين                      

بررسي هاي اوليه در ايران در سال 1999  نشان مي دهد که رابطه نسبي بين پيشرفت دانش آموزان در رياضي و متغيرهاي زمينه اي از قبيل سطح تحصيلات والدين، تعداد کتابهاي غير درسي در منزل، وجود فرهنگ لغت در منزل و ميز تحرير و رايانه وجود دارد. با اين حال دانش آموزان ايراني که از خانواده‌هاي با بالاترين سطح سواد بودند (8% دانش آموزان) و داشتن بيش از 200 جلد کتاب در خانه (9% دانش آموزان) نمره هاي پيشرفت رياضي آن ها باز هم از متوسط  بين المللي پايين تر بوده است (کيامنش، 2005).

بيسوادي والدين موجب عدم درک وظايف مدرسه، برنامه هاي آن و تداوم حضور مرتب دانشآموز در مدرسه مي گردد و مشکلاتي براي تحصيل دانش آموز و کار مدرسه فراهم مي کند. همچنين از نظر ناتواني در کمک فکري و عملي به امور برنامه درسي دانش آموزان در منزل،از پيشرفت تحصيلي فرزندان آنان مي کاهد.والدين با سواد علاوه بر نقش کمک رساني در آموزش فرزندان خود،الگويمنسجمي از يک فرد باسواد نيز هستند. سواد والدين در تحصيل فرزندان نقش دو جانبه ايدارد. از يک سو براي آن ها جنبه کمک آموزش دارد و از سوي ديگرانگيزه اي براي درس خواندن آن ها مي شود. برخي از تحقيقات نشان داده اند کودکاني کهدر امور تحصيلي موفق هستند از والديني برخوردار هستند که تحصيلات بالاتري دارند(نعمت اللهي، 1386).

اندرسون[1] (1983)، در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد که خانواده‌هاي دانش پرور اهميت زيادي به وضع آموزشي فرزندان خود مي دهند، به اين دليل که افراد بزرگتر خانواده از تحصيلات خوبي برخوردار بوده اند در حاليکه در خانواده هاي ديگر اين سليقه وجود ندارد. البته وي بيان مي‌دارد که سطح تحصيلات والدين تنها يک عامل از عوامل متعدد است که ممکن است بر آرزو و تمايلات آموزشي فرزندان موثر باشد(نعمت اللهي، 1386).

2-2-4. پیشرفت تحصیلی        

2-2-4-1 مفهوم عملکرد تحصیلی          

عملکرد تحصیلی به معنای توانایی دانش‎آموزان در پاسخ دهی به مسائل مربوط به موضوع یا موضوعات خاص پیش‎بینی شده برای یک دوره آموزشی است( سپهوندی، 1385). عملکرد تحصیلی شامل ثبت کلیه فعالیت‎های شناختی فرد تحصیل کننده است که با یک سیستم درجه بندی مورد توافق با توجه به سطوح  مختلف فعالیت‎های هیجانی و آموزشی و جدول زمانی سنجیده می‎شود و به عنوان فرایند پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته می‎شود ( خوش کنش، 1386).

نیاز به پیشرفت یکی از انگیزه‎های اولیه بشر است. افرادی که نیاز به پیشرفت در آن‎ها قوی‎تر است، تمایل بیشتری به کامل شدن و بهبود عملکرد خود دارند. آنان ترجیح می‎دهند با وظیفه‎شناسی کارهایی انجام دهند که چالش برانگیز بوده به طوری که ارزیابی پیشرفت آنان در مقایسه با پیشرفت سایر مردم بر حسب ملاک هایی امکان پذیر باشد. به بیان دیگر پیشرفت رفتاری است مبتنی بر وظیفه، که اجازه می‎دهد عملکرد فرد بر طبق ملاک های فرض شده درونی یا بیرونی مورد ارزیابی قرار گیرد(کاموراجا و همکاران[2]، 2009).

پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان یکی از شاخص‎های مهم در ارزشیابی آموزش و پرورش است و سطوح بالای آن می‎تواند پیش‎بینی کننده آینده روشن برای فرد و جامعه باشد و تمام کوشش‎ها و سرمایه‎گذاری‎های هر نظامی، تحقق این هدف می‎باشد. بر این اساس روان‎شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت به بررسی  عوامل انگیزشی در یادگیری و عملکرد دانش‎آموزان در حوزه های گوناگون درسی توجه داشتند. از دهه 1980 میلادی اکثر تحقیقات صورت گرفته در زمینه پیشرفت تحصیلی بر عوامل روانی که بر یادگیری دانش‎آموزان تأثیر دارند تأکید کرده‎اند( لینن برینک[3] و پنتریچ[4]، 2002).

[1] – Anderson

[2] – Komarraja, M., Karau, S. J., Schmeck, R.

[3]-Linen Brink, E. A

[4] -Pintrich, P.R

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نقش خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی به عنوان پیش بینی کننده های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس