پایان نامه درمورد کوولانس، -OH، نایلون، -SH

دانلود پایان نامه

رنگ
نایلون،چوب، پلی آمید، سیلک، اکریلیک اصلاح شده،کاغذ، جوهر، چرم
وقتی با بار منفی در محلول باشند به کاتیون های ۳+NH موجود در فیبر متصل می شوند.

اسیدی
کتان،چوب،سیلک و نایلون

با گروه های -SH -,NHو -OH پیوند کوولانس تشکیل می دهند

راکتیو
سیلک،چوب و یا پلی آمید ها
کمپلکس های محکم یک یون فلزی (معمولا کبالت،نیکل،مس

دیدگاهتان را بنویسید