پایان نامه درمورد یکسان سازی

شود، که چگالی الکترونی به یک حالت تعالی می رسد، که در آن هیچ نیروی خالص بر الکترون ها وارد نمی شود. ریشه های نظری یکسان سازی الکترونی را در نظریه ی تئوری تابع چگالی باید جست. چند الگوی عددی برای نسبت دادن بارها بر اساس ایده ی دستیابی به یکسان سازی الکترونگاتیوی ارائه شده است. در روش اولیه ی ساندرسون، از همه ی اتم های یک عنصر در

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید