پایان نامه درمورد یکسان سازی

الکترونگاتیوی۱۰ تعریف کرد [۲۴] که در واقع به معنی قدرت یک اتم در مولکول برای جذب الکترون ها به خودش خواهد بود. آر.تی. ساندرسون مفهومی دیگر به عنوان مفهوم یکسان سازی الکترونگانیوی را ارائه کرد [۲۵]. این ایده در این مفهوم نهفته است که مولکول شامل هسته هایی می شود که در یک ابر الکترونی قرار گرفته اند وبه این نتیجه گیری منتهی می

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

پاسخی بگذارید