پایان نامه رایگان با موضوع نام تجاری، دو قطبی

pesticides
SC-DHF-HS-LPME-GC/MS

۲-۴. بررسی داروی مورد مطالعه

شکل ۲-۱۱. ساختار شیمیایی آریپیپرازول

آریپیپرازول از مشتقات دی هیدروکاربوستیریل (با نام تجاری معروف Abilizol , Abilify) یک داروی ضد سایکوز آتیپکال است. این دارو در درمان اسکیزوفرنی و اختلالات دو قطبی نوع ? (به صورت مونوتراپی و یا در ترکیب با لیتیوم و والپروات

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

پاسخی بگذارید