عدم تقارن اطلاعاتي بين مديران و سرمايه گذاران، تابع مجموعه اي از عوامل به شرح زير است:

  1. انحصاري بودن بازار محصولات شركت: اقتصاددانان معتقدند كه انحصاري بودن بازار محصولات شركت، مسائل و مشكلات نمايندگي آن را افزايش می‌دهد. از اين رو، شرکت‌هایی كه در بازارها و صنايع انحصاري فعاليت می‌کنند، محيط اطلاعاتي مبهم‌تری دارند و در نتيجه عدم تقارن اطلاعاتي بين مديران و سرمایه‌گذاران در این‌گونه شرکت‌ها بیش‌تر است. در چنين شرايطي سرمايه گذاران قادر نخواهند بود عملكرد شركت را به آساني مورد ارزيابي قرار دهند (داليوال و همكاران، 2008، 26).
  2. عدم حضور سرمايه گذاران نهادي در تركيب سهام داران شركت: سهام داران نهادي، داراي توان بالقوه تأثيرگذاري بر فعالیت‌های مديران به طور مستقيم از طريق مالكيت و به طور غيرمستقيم از طريق مبادله سهام خود هستند. يكي از نقش‌های با اهميت سهام داران نهادي، فراهم نمودن مكانيسمي براي انتقال اطلاعات به بازار هاي سرمايه يا به عبارت ديگر به ساير سهام داران است. سهام داران نهادي می‌توانند اطلاعات محرمانه اي را كه از مديران شركت كسب می‌کنند، به ساير سهام داران منتقل كنند. بر اساس نتايج مطالعه‌ی آجينكيا و همكاران (2005)، هر ميزان سطح مالكيت نهادي در شرکت‌ها افزايش يابد، عدم تقارن اطلاعاتي بين مديران شركت و ساير اشخاص ذينفع كاهش خواهد يافت.
  3. کم‌تر از 50 درصد بودن مديران غير موظف در تركيب هيئت مديره ي شركت: اثر بخشي حضور مديران غير موظف در تركيب هيئت مديره از آن جا نشأت می‌گیرد، كه مديران غيرموظف به دليل منافعشان حاضر به تباني با مديران اجرايي نيستند. علت اين موضوع آن است كه مديران غيرموظف، در ساير شرکت‌ها داراي سمت‌های اجرايي مديريت يا تصميم گيري هستند و به اين دليل از انگیزه‌ی بالايي براي كسب شهرت به عنوان متخصص امر تصميم گيري و برخورداري از فرصت‌های شغلي بهتر در آينده برخوردار هستند. عدم هم سويي انگيزه هاي مديران موظف و غيرموظف، باعث بهبود نظارت بر مديريت شركت، بهبود عملكرد شركت و هم چنين كاهش هزينه هاي نمايندگي می‌شود. از اين رو، حضور اعضاي غيرموظف در تركيب هيئت مديره، عدم تقارن اطلاعاتي بين اركان داخلي و خارجي شركت را كاهش می‌دهد كه اين موضوع به نوبه‌ی خود، منجر به افزايش كيفيت افشاي اطلاعات می‌شود (آجينكيا و همكاران، 2005، 354).
این مطلب را هم بخوانید :
تیراندازی برای برقراری نظم//پایان نامه جواز سلاح مأمورین

 

2-12 نقش سهامداران نهادي در عدم تقارن اطلاعاتی

در اين زمينه تحقيقات مختلفي انجام شده است كه از آن جمله می‌توان به تحقيقات انجام شده توسط جيانگ و كيم[1] (2000) اشاره نمود. تحقيق اول به بررسي مقايسه اي عدم تقارن اطلاعات بين بازار سرمايه ژاپن و امريكا پرداخته است. نتايج آن‌ها نشان داده كه بازار سرمايه ژاپن اطلاعات مربوط به سودآوري آتي را زودتر از بازار سهام آمريكا در قيمت سهام منعكس می‌سازد. چرا كه به دليل ساختار مالكيتي شرکت‌ها، سهامداران ژاپني در مقايسه با امریکایی‌ها از چشم اندازهاي آتي شرکت‌ها بهتر آگاهند.

هر چند تحقيق دوم نيز به اثرات عدم تقارن اطلاعات بين مديران و سهامداران در رابطه با سودآوري از نظر زمان و مقدار می‌پردازد. تحقيق آن‌ها بر تفاوت‌های عدم تقارن اطلاعات بين شرکت‌های ژاپني بسته به سطح مالكيت آن‌ها توسط شرکت‌های ديگر پرداخته است. طبق نتايج تحقيق اخير هر ميزان سطح مالكيت نهادي در شرکت‌های ژاپني افزايش می‌یابد، عدم تقارن اطلاعات كمتري بين مديران شركت و ساير اشخاص ذینفع در بازار وجود خواهد داشت. بنابراین در شرکت‌هایی كه ميزان مالكيت نهادي در آن‌ها بيشتر است، قيمت سهام اطلاعات مرتبط با سودهاي آتي را سریع‌تر از شرکت‌هایی كه مالكيت نهادي كمتري دارند، منعكس می‌کند.

[1]– Jiang & Kim

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

عدم اطمینان اطلاعاتی و كاهش خطر سقوط قيمت سهام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *