زمین شناسی

هدف از بررسي تشكيلات زمين شناسي محدوده شاهرود مطالعه سازندهاي موجود از جهت ذخيره سازي   آبها، امكان استحصال آب، ميز ان ظرفيت باربري و سنجش پايداري زمين در ارتباط با بهينه سازي بافت فرسوده شهر مي باشد.

در این منطقه قدیمی ترین سازندها از سنگ های پالئوزوئیک تاآبرفت های کواترنری وجود دارد. آبرفت های حاصل از تجزیه و تحلیل سازندهای پالئوزوئیک به علت دانه درشتی، ذخایر قابل توجهی از آب های زیرزمینی منطقه را دارا هستند.از سازندهای دوران ، ژوراسیک تحتانی و فوقانی مشاهده می شود که اولی شامل ماسه سنگ و شیلهای رنگین ذغال دار بوده و دومی شامل آهک های شیری رنگی است که گسترش این سری در جنوب و جنوب غربی دشت بسطام و غرب دشت شاهرود باعث شده که در این منطقه ذخایر آب زیرزمینی قابل ملاحظه ای موجود باشد.

از سازندهای دوران سوم، کنگلومرای قاعده ای قرمز رنگ که در مجن مشاهده شده و گسترش آن در غرب دشت مرجان و شرق دشت شاهرود می باشدکه وجود عوامل شور کننده و تبخیری این سری از سازندها، شوری و خرابی آب های زیرزمینی را باعث شده است.

از رسوبات کواترنری(دوران چهارم) آبرفتهای قدیم و جدید آن به صور مختلف در منطقه یافت می شود و تپه های لسی که با ساقه، برگ، دانه و ریشه گیاهان در دشت شاهرود و میامی پوشیده و وسعتی برابر چندین کیلومتر مربع دارد. در شمال غربی شهر شاهرود توده هایی از سنگ های آذرین مربوط به دوره ائوسن و در شمال شرق شاهرود، سیاه کوه با سنگ های آتشفشانی آندزیتی وجود دارد.

2-3-3-  ژئومرفولوژی

اراضی مطالعه شده در سه واحد فیزیوگرافی به شرح ذیل قرار گرفته اند .

  • دشت های دامنه ای مرتفع
  • مخروط افکنه های سنگریزه دار آبرفتی و واریزه ای
  • دشت های آبرفتی

عناوین دشتهاي شهرستان شاهرود ومحدوده مورد نظررا به صورت اجمالي عبارتنداز:

 

– دشت شاهرود

محدوده اين دشت از شمال به بسطام , از شرق به دشت ميامي ـ مرجان , از جنوب به کوير دامغان و از غرب به دامغان مي باشد. وسعت اين دشت 1095 کيلومتر مي باشد. حداکثر ارتفاع اين دشت 1400 متر و حداقل ارتفاع آن 1050 متر از سطح درياهاست. در انتهاي دشت رودخانه اصلي اين دشت ( رودخانه شاهرود ) جريان دارد. اين رودخانه از شرق به غرب از سرتاسر جنوب دشت گذشته و در قسمتهاي زهکش سفره هاي آب زير زميني جريان دارد.

 

– دشت کوير دامغان

اين دشت از شمال به شاهرود و دامغان , از شرق به محدوده دشت مرجان و بيارجمند و از جنوب به طرود ـ معلمان و از غرب به سمنان محدود است. وسعت اين دشت برابر با 51/56 کيلومتر و حداکثر و حداقل ارتفاعات دشت به ترتيب 1150 متر در حاشيه ارتفاعات جنوبي و 1050 متر در قسمت مرکزي کوير مي باشد. اين دشت فاقد رودخانه مهم مي باشد.

 

– دشت بسطام ـ مجن

اين دشت از شمال به گرگان , از شرق به دشت مرجان , از جنوب به شاهرود و از غرب به دامغان محدود است. مساحت اين دشت برابر 573 کيلومتر مربع است که داراي سه رودخانه دائمي بنامهاي مجن , تاش و ابريج مي باشد. اين رودخانه ها در جنوب دشت , يکي شده و از سمت جنوب شرقي وارد دشت مي گردند. حداکثر ارتفاع دشت 1900 متر در شمال دشت و حداقل آن 1450 متر در قسمت خروجي دشت مي باشد.بخش از منطقه مورد مطالعه این تحقیق دراین دشت واقع شده است .

 

– دشت مرجان و ميامي

اين دشت از شمال به دشت جاجرم و گرگان , از شرق به جوين و فرومد , از جنوب به داورزن و بيارجمند و از غرب به بسطام و شاهرود محدود است. مساحت آن 3098 کيلومتر مربع مي باشد و حداکثر ارتفاع آن 1400 متر در شمال و حداقل آن 850 متر در جنوب شرق است. کل مساحت این دشت درمحدوده مورد مطالعه این تحقیق واقع شده است .

 

– دشت فرومد

اين دشت از شمال به دشت جويني , از شرق و جنوب به داورزن و از غرب به دشت مرجان محدود است. مساحت آن 350 کيلومتر مربع و حداکثر ارتفاع آن 1200 متر در حاشيه غربي دشت و حداقل آن 1000 متر در جنوب غربي دشت مي باشد.

– دشت بيارجمند

دشت بيارجمند از شمال به دشت مرجان ـ ميامي , از غرب به داورزن و از جنوب به کوير مرکزي و از شرق به کوير دامغان محدود است. وسعت اين دشت برابر با 1213 کيلومتر مربع و حداکثر ارتفاع آن 1250 متر در ارتفاعات غربي و حداقل آن 950 متر در سمت خروجي دشت در شرق مي باشد.

دشت داورزن , خوار توران

اين دشت به طول 200 کيلومتر و عرض متوسط 44 کيلومتر در جهت غربي ـ شرقي کشيده شده است. اين دشت از شمال به جوين و فرومد , از شرق به سبزوار و قلعه ميدان , از جنوب به مدورنه و حوضه کوير و از غرب به بيارجمند محدود مي باشد. مساحت آن 5993 کيلومتر مربع است. حداکثر ارتفاع اين دشت 1000 متر در ارتفاعات شمالي و حداقل آن 750 متر در مرکز و بر خار توران مي باشد.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود)