پایان نامه – پنج اس و هزينه اجراي آن

پنج اس و هزينه اجراي آن 

بهتر است به هزينه آراستگي به عنوان يك سرمايه گذاري نگاه كنيم. زمان و هزينه در جايي كه بخواهيم يك كار بنيادي و ريشه اي انجام دهيم و يك ديدگاه و فرهنگ نو را در يك سازمان ايجاد و ترويج و توسعه دهيم  معني ندارد،  اين يك سرمايه گذاري بلند مدت است كه بايد اثرات آن را در آينده ارزيابي كنيم.

 

 

۲-۸-۵- مزاياي سيستم پنج اس:

جدول ۲-۲- مزایای سیستم پنج اس

  راندمان تعمير و نگهداري ماشين آلات كيفيت تعمير و نگهداري ايمني و بهداشت محيط كار
سوا كردن و سامان دادن – استفاده موثر از فضا

– حذف حركات زائد

– حمل و نقل، راه رفتن، جستجو كردن

– انتخاب كردن، گرفتن و آوردن، برگرداندن تنظيم كردن

– كاهش حركات بزرگ و كوچك

– تثبيت عمليات استاندارد

– جلو گيري از استفاده نابجای قطعات اشتباهي

– جلوگيري از استفاده نابجاي مواد

– تسهيل در استاندارد كردن كار تعميرات

– جلو گيري از استفاده نا بجای ابزار كار قطعات

– جلو گيري از ضربه خوردن، فرورفتگي، پريدگي، زنگ زدگي وسائل اندازه گيري ابزاركار، مواد اوليه و كالاهاي نيمه ساخته

– جلوگيري از موانع ناشي از وسايل غيرضروري

– جلوگيري از خطرات و تعيين راهروها با خط كشي و حفاظ هاي جلوگيري از برخورد و تماس با مواد خطرناك، حفاظ هاي ايمني، نصب علائم هشدار دهنده بر روي مواد خطرناك و علائم مناسب ديگر

سپيدي و پاكيزگي -روحيه بهتر کارگران – جلوگيري از ضايعات ناشي از مواد خارجي

– حذف عوامل اندازه گيري هاي غلط

– جلوگيري از خسارات ناشي از گرد و غبار (بسته شدن مجراها، سايش، ناهموار شدن سطوح لغزنده، زنگ زدن و فاسد شدن روغن)

ـ جذب مواد خارجي (گرد و خاك، آلودگي ها، روغن ها، پوسته هاي زنگ و زائد برشكاري)

ـ جلوگيري از خراب شدن تجهيزات

ـ كشف و برطرف نمودن عيوب جزئي به كمك كنترل ضمن نظافت

 

ـ كشف و بر طرف نمودن محل هاي خطر ناك (پاگردها، محل هائي كه بريدگي هاي تير دارند، جاهائي كه احتياج به وسايل ايمني دارند، محل هايي كه بايد احتياط كرد، وسايل با پايه هاي نا متعادل)

ـ جلو گيري از صدمه ديدن به وسيله قطعات بريده شده

سلامتي ايمني و بهداشت – کاهش توقفات

– کاهش کسالت و بی دقتی در کارگران

    ـ حفظ سلامت كارگران با بهبود بخشيدن شرايط محيط كار (بخار، گرد و خاك، پودر، بوي بد، مواد شيميايي خطر ناك و نظاير آن )

(کاشانی، ۱۳۷۲)

دانلود از لینک زیر :

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید