چه‌کسی میل جنسی محمدخان را از بین برد؟!

چه‌کسی میل جنسی محمدخان را از بین برد؟!

۲۳خرداد ۱۱۷۶ خورشیدی سالگرد کشته شدن محمدخان قاجار، پایه گذار سلطنت قاجاره. اگه به تنها تصویر محمد خان قاجار نگاه کنین، برخلاف تموم شاهان قاجار که یا ریشی بلند و سبیلی مردونه و صورتی چاق، به چهره ای تکیده برمی خورید با چین وچروکای فراوون وفاقد ریش! شاه قاجار گرفتار به مریضی بوده ویا از مشکلی رنج می بره. در تاریخ آمده که این چهره مردیه که اخته و آغا بوده.

 

در کتابای تاریخ نوشته شده: آغا محمد خان در سن یازده سالگی به دلیل اینکه چهره جذابی داشت بوسیله خواجگان حرمسرای عادلشاه – حاکم مشهد- در حال معاشقه با یکی از همسران ایشون دیده شد و به دستور عادلشاه که از بستگان محمود افغان بود – به روایتی پسر عموی محمود افعان بود – اخته گردید.

 

اخته کردن یا آغاشدن در تاریخ
اخته کردن به حذف غدد جنسی گفته می شه.در اروپا، آسیا وهند و آفریقا اسیران جنگی و هم اینکه سربازان رو اخته می کردن تا میل برگشت به خونواده رو نداشته باشن.مردان وپسرانی که قرار بود در حرمسراها کارکنند رو هم اخته می کردن و به اونا خواجه حرمسرا می گفتن. این رسم در عثمانی و اروپا و ایران رایج بود.

عقدهای واخورده محمدخان
چیزی که درباره آغا محمدخان قاجار روشنه قبل از بلوغ اخته شده بود ولی با اینکه تمایل جنسی نداشته ولی حرمسرای بزرگی داشت و شاید خلق ارام وکمی دپرس اون باعث شده اون بسیار کتاب بخونه و حتی در ستیزها کتابخونه خود رو با خود می برد. اون بسیار متعصب وخشک بود و بسیار سنگدل وبی رحم بود وشاید دلیل اون عقدهای وا خورده روانی وجنسی هر روز اون باشه.

شاید همین اخته بودن باعث فجایع شهرکرمان باشه. در تاریخ این جوری روایت شده:
در اواخر تابستون همون سال قشون آقا محمد خان به کرمان نزدیک گشت. همه مردم کرمان بر اون عقیده بودن که قشون شاه قاجار در سرمای زمستون کرمان دووم نمیاره و آخرسر مجبور به ترک اون دیار می شن و به خاطر همین هر شب بر بالای ابروج کرمان مردم شعر می خوندن و فحش های رکیکی نسبت به شاه قجر خطاب می دادن و اون رو مورد تمسخر قرار می دادن این فحشا خان قاجار رو عصبانی تر کرد.
ایشون روزا از ببرون دروازه شهر مردم رو تهدید می کرد که اگر به این کار ادامه، حمله سختی به اون شهر می کنه و دیگه مثل بار قبل نخواد بود. آقا محمد خان اونقدر به خشم اومد که پس از نفوذ به شهر که بر اثر خیانت تعدادی از نگهبانان روی داد، دستور داد که کوهی بلند از چشمون مردم کرمان پیش روی ایشون بسازن. بدستور ایشون تموم مردان شهر کور شدن و بیست هزار جفت چشم توسط سپاه قاجار تقدیم خان شد.(سر پرسی سایکس این تعداد رو هفتادهزار جفت میخونه)هم اینکه آغامحمدخان سربازان خود رو در تجاوز به زنان شهر آزاد گذاشت و جنایتی بزرگ رو رقم زد. اموال مردم به دزدی برده شد و حتی کودکان هم به اسارت گرفته شدن.

آغا محمدخان