گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش نوآوری و یادگیری سازمانی

از صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها یاد می شود که نیازمند  آمادگی زیرساخت­های فرهنگی و اجتماعی جهت بکارگیری استراتژی های صادراتی می باشد. توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که بصورت قانون غیر قابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین اتحادیه ها و تشکل­های صادراتی و سازمان­های خدمات رسانی تجاری از قبیل بانکها ، بیمه ، حمل و نقل و … به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات بوجود آید.

به طور کلی صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها. صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است . صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید. صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حرکت در آنسوی مرزهای ملی که از نظر فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه های برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد. اصول بازاریابی در تمام دنیا یکی است ولی شرایط محیطی و فرهنگی فرق دارد بنابراین در بازاریابی جهانی نکات زیر را باید مورد توجه قرار داد:

 • تلاش برای متمایز ساختن محصول و شرکت
 • تولیدات انعطاف پذیر به جای تولیدات انبوه
 • سرعت و نوآوری در ارائه خدمات بهتر و بیشتر
 • بازار گرایی و توجه به نیازها و خواسته های روز بازار
 • تلاش برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر نسبت به سایر محصولات رقبا
 • توجه به تشکل گرایی و هم گرائی در بازار
 • ارتباط نزدیک و دائمی با توزیع کنندگان و مشتریان
 • توجه به تحقیق و بررسی بازار به شکل های مختلف
 • حضور هدفمند در نمایشگاهها و انجام تبلیغات هدفمند
 • توجه به خدمات فراگیر(خدمات قبل از فروش، در جریان فروش و بعد از فروش)
 • مطالعه جدی در مورد بهره وری و مدیریت کیفیت و ا ستانداردهای بین المللی
 • آشنایی و استفاده از تکنیک های مدرن فروش از جمله E-Commerce
 • استفاده از قدرت روابط عمومی خود برای ایجاد ارتباط با مقامات و تصمیم گیرندگان و هسته­های قدرت
 • حساس شدن به عوامل محیطی و برون سازمانی
 • مدیریت و واکنش سریع در مقابل عملکرد رقبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متن کامل :

تاثیر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش نوآوری و یادگیری سازمانی- دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه تاثیر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش نوآوری و یادگیری سازمانی(مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط استان تهران)

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید