مراحل فرآیند ارتباط هوش هیجانی با بالندگی شغلی :

مراحل فرآیند ارتباط هوش هیجانی با بالندگی شغلی :

مرحله اول : توصیف شغل (Job Discription) در هنگام توصیف شغل ، لازم است که تمامی شرایط و الزامات شغلی در قالب عبارات رفتاری و به شکلی عینی بیان شود این که گفته شود این شغل احتیاج به افرادی با مهارت بالا دارد ، کافی …..

خرید اینترنتی فایل پایان نامه 
تعاریف عملکرد سازمان

خرید اینترنتی فایل پایان نامه تعاریف عملکرد سازمان

یکی از شاخص هایی که سازمان ها امروزه به دنبال آن هستند بالا بردن بهره وری سازمان و از جمله ارتقای عملکرد شغلی کارکنان سازمان است از عملکرد شغلی تعاریف مختلفی ارائه شده است از جمله اینکه : عملکرد عبارتست از به نتیجه رسانیدن وظایفی …..

فایل پژوهشی :
انگیزش در سازمان

فایل پژوهشی : انگیزش در سازمان

۲-۲-۵-۵- انگیزش انگیزش یکی از ساده ترین و در عین حال پیچیده ترین وظایف مدیریت است به این دلیل ساده است که مردم اصولاً به رفتاری که احساس کنند پاداش در پی دارد جذب و برانگیخته می شوند. بنابراین برانگیختن شخص نباید کار چندان سختی …..

دانلود پایان نامه با موضوع 
فرآیند آموزش هوش هیجانی

دانلود پایان نامه با موضوع فرآیند آموزش هوش هیجانی

ریچارد بویاتزیس و همکاران [۱] فرآیند ۵ مرحله ای را برای آموزش و تقویت هوش هیجانی پیشنهاد کردند: ۱- قصد رسیدن به چه شخصیتی را دارم؟ برای این منظور باید به سوالات زیر پاسخ گفت: -در آینده چه کاری انجام می دهم؟ -در کدام مسیر …..

خرید پایان نامه :
هوش هیجانی و مزیت رقابتی

خرید پایان نامه : هوش هیجانی و مزیت رقابتی

سباستین سالی کرو[۱] (۲۰۰۵) در مقاله ای تحت عنوان هوش هیجانی و مزیت تجاری ابزاری را به نام موجودی شایستگی هیجانی ، معرفی می کند که برای ارزیابی شایستگی هیجانی ، شناسایی رهبران تجاری و کمک به بهبود عملکرد به کار می رود. او اذعان …..

متن کامل پایان نامه : 
ضرورت توجه به رشد هوش هیجانی کارکنان

متن کامل پایان نامه : ضرورت توجه به رشد هوش هیجانی کارکنان

تنها مدیران نیستند که نیازمند هوش هیجانی بالا هستند.سازمانها می توانند با بهره گرفتن از هوش هیجانی کارکنان نیز رشد کنند. چرنیس و گلمن اظهار کردند : قابلیتهای اجتماعی چون آگاهی و مهارت اجتماعی موجب افزایش هوش هیجانی گروهی می شود و این امر به …..

راهنمای پایان نامه با موضوع 
چه کسانی به هوش هیجانی نیاز دارند؟

راهنمای پایان نامه با موضوع چه کسانی به هوش هیجانی نیاز دارند؟

هوش هیجانی ، توانایی کسب و بکارگیری دانش از هیجانات خود و دیگران است.شما می توانید از اطلاعات مربوط به احساسات خود در جهت تصمیم گیری کارآمد کمک بگیرید.درباره آنچه که می خواهید در آینده بگویید یا انجام دهید و آنچه را که نمی خواهید …..

دانلود پایان نامه 
چارچوب چهاروجهی استنتاجی هوش هیجانی

دانلود پایان نامه چارچوب چهاروجهی استنتاجی هوش هیجانی

با عنایت به مباحث مطرح شده توسط صاحبنظران شاخصی چون ، کوپر و ساواف ، استینر ، گلمن(۱۹۹۶،۱۹۹۷) ، گاردنر (۱۹۹۳)، مایر و سالووی (۱۹۹۰) ، گاردنر و هچ[۱] (۱۹۸۹) ،    می توان در تلفیقی جامع از الگوهای آنها چهار محور هوش هیجانی را شامل …..

هوش هیجانی در محیط کار

هوش هیجانی در محیط کار

هوش هیجانی بعنوان عاملی واسطه ای و سازمان دهنده می تواند موجب بهبود عملکرد گروهی شود زیرا برای گروه این امکان را فراهم می کند که بطور سریع به شکلی هماهنگ و موثر درآید. به نظر می رسد گروههایی که از نظر هوش هیجانی در …..

منابع پایان نامه در مورد 
دیدگاه بار-آن در هوش هیجانی

منابع پایان نامه در مورد دیدگاه بار-آن در هوش هیجانی

بار-آن ، هوش هیجانی را مجموعه ای از تواناییها ، قابلیتها و مهارتها می داند که فرد را برای سازگاری موثر با محیط و کسب موفقیت در زندگی تجهیز می کند.وی هوش هیجانی را عامل مهمی در توانمندیهای افراد برای کسب موفقیت در زندگی تلقی …..

پایان نامه 
مدل شایستگیهای دانیل گلمن :

پایان نامه مدل شایستگیهای دانیل گلمن :

گلمن در مقاله ((کار کردن با هوش هیجانی)) مفهوم هوش هیجانی را برای محیط کار تحت عنوان ((مدل شایستگیها)) مطرح نموده است.به اعتقاد وی ، کارکنان دارای هوش هیجانی در دو بعد کلیدی شامل : شایستگیهای شخصی (چگونگی مدیریت خود) و شایستگی اجتماعی             ( چگونگی …..

پایان نامه درباره 
دیدگاه گلمن در هوش هیجانی

پایان نامه درباره دیدگاه گلمن در هوش هیجانی

نظریه پردازان مدیریت منابع انسانی و مهارتهای اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که عنصر ضروری دیگر برای موفقیت و کامیابی افراد هوش هیجانی است.به نظر گلمن هوش هیجانی نوع دیگری از هوشمندی است که به ما نمی گوید در طول دوران تحصیل چه نمره …..