دانلود پایان نامه : رد عین مال در فقه و حقوق ایران-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

رد عین مال در فقه و حقوق ایران بند اول: فقه اسلامی به طور کلی در فقه اسلامی، اعم از امامیه و عامه، بحث مستقل و شفافی در خصوص انواع روش های جبران خسارت وجود ندارد. به ویژه با ملحوظ داشتن... ادامه

خرید فایل پایان نامه : حق ارتفاق-حق مرتهن-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

حق ارتفاق طبق ماده 93 قانون مدنی «ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری» همانطوری که تعریف فوق آشکار می شود حق ارتفاق مخصوص مال غیر منقول است زمینی را که شهرداری قصد تملک آنرا دارد ممکن... ادامه

تحقیق (پایان نامه) : قاعده احسان، استیمان، اقدام:مبنای حقوقی مسئولیت حکومت در خرابی جاده ها

قاعده احسان: مدرک این قاعده آیه کریمه «ما علی المحسنین فی سبیل» است که در تعبیر آن گفته اند، خداوند بدین وسیله هر راهی را که موجب ضرر نیکوکاران شود ممنوع ساخته و هر گونه ملامت و ندامت... ادامه