دانلود پایان نامه درباره PVC، سربی، تلاش‌هایی، کابل‌ها

PVC آب منسوخ شده است. به جای آن از ترکیبات قلع، کلسیم و روی در PVC‌ ها استفاده می‌شود. البته این میزان ۱۷% کل را تشکیل می‌دهد.
بسیاری از کشورهای اروپایی به دنبال یافتن پلیمرهای جایگزین برای مواد PVC هستند. تلاش ها برای جایگزین مواد دیگر به جای استحکام دهنده‌های سربی در عایق‌بندی سیم‌ها و کابل‌ها نیز ادامه دارد. تلاش‌هایی در حال

دیدگاهتان را بنویسید