مقاله رایگان با موضوع مناطق آزاد تجاری

اینگونه موارد پروفرما ارائه نمی‌شود.
۲٫ گشایش اعتبار اسنادی با در نظر گرفتن حق کمیسیون بالا برای واسطه خارجی، به این ترتیب منابع نامشروع تحت عنوان حق کمیسیون از یک بانک به بانک دیگر انتقال می‌یابد.
۳٫ درخواست رسید ساده برای حمل کالا به جای اسناد حمل معتبر که نشان از حمل واقعی کالا باشد.
۴٫ استفاده از ضمانتنامه پیش‌پرداخت؛ اعتبار اسنادی با شرط پیش‌پرداخت گشایش می‌شود، لیکن پس از انتقال مبلغ پیش‌پرداخت و صدور ضمانتنامه، نه اعتبار پیگیری می‌شود و نه ضمانتنامه.

۵٫ تقاضای صدور ضمانت نامه‌ای  به غیر از ضمانتنامه های شرکت در مناقصه/ مزایده، حسن انجام کار، پیش دریافت، گمرکی و استرداد کسور وجه الضمان.
۶٫ رد کردن اسناد توسط ذینفع اعتبار به بهانه وجود مغایرت، به این ترتیب فرصت چانه‌زنی برای قبول اسناد با تخفیف زیاد پیش می‌آید و طرفین می توانند از اختلاف مبلغ مشترکاً استفاده نموده و آن را پول تمیز جلوه دهند.
۷٫ افزایش و یا تغییر ناگهانی نرخ مواد اولیه وارداتی، تغییر بدون دلیل نام ذینفع اعتبار اسنادی و مشارکت متقاضی گشایش اعتبار اسنادی در شرکت فروشنده خارجی.
۸٫ ارائه پیشنهاد مناقصه توسط مشتری و اعلام برنده شدن یکی از وابستگان تشکیلاتی مشتری، سپس برنده مناقصه ضمانتنامه‌ای به مبلغ بالا ارائه می‌دهد. از سوی دیگر طرف مناقصه دهنده عمداً کار را ناتمام گذارده و به ذینفع اجازه ادعای دریافت مبلغ ضمانتنامه را که بسیار بالاتر از مبلغ کار است می‌دهد.
۴٫۴٫ دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر:
پس از تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و در راستای وظایف مقرر در ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی، هیات محترم وزیران در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۹ نسبت به تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش دهی واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر اقدام نمود که متن دستورالعمل مذکور عینا آورده می شود:

هدف
به منظور مبارزه با پول شویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم و نیز در اجرا ی موثر آیین نامه اجرائی قانون مبارزه با پول شویی موضوع تصویب نامه شماره ١٨١۴٣۴/ت ۴٣١٨٢ ک مورخ ۱۴/۹/۸۸ هیات وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پول شویی به ویژه ماده ٢۶ آن؛ «دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر» به شرح زیر ابلاغ می شود:
تعاریف
ماده ١- در این دستورالعمل، اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می شود:
۱-۱ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۱-۲ موسسه اعتباری: بانک (اعم از بانک ایرانی و شعبه و نمایندگی بانک خارجی مستقر درجمهوری اسلامی ایران )، موسسه اعتباری غیر بانکی، تعاونی اعتبار، صندوق قرض الحسنه، شرکت لیزینگ.
تبصره: موسسه اعتباری شامل شعبه و نمایندگی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز می شود.
۱-۳ شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصربه فردی که بر اساس تصویب نامه شماره١۶١۶٩/ت٣٩٢٧١ هـ
مورخ ۲۹/۱/۸۸ به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می یابد.
۱-۴ شماره فراگیر اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی که مطابق تصویب نامه شماره١۶١٧٣ /ت ۴٠٢۶۶ هـ  مورخ ۲۹/۱/۸۸ به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می یابد.
۱-۵ واحد اطلاعات مالی: واحدی ملی، متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارش های معاملات مشکوک به مراجع ذی ربط را به شرح مذکور در ماده ٣٨ آیین نامه را بر عهده دارد.
۱-۶ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی موضوع تصویب نامه شماره  ١٨١۴٣۴ /ت ۴٣١٨٢ ک مورخ ۱۴/۹/۸۸ هیات وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پول شویی؛
۱-۷ سقف مقرر: به شرح مندرج در بند ز ماده ١ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی؛
۱-۸ وجه نقد: هر گونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آن ها مستند نشده و غیر قابل ردیابی باشد، از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیر ذینفع اولیه باشد (از قبیل چک های پشت نویس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه).
۱-۹ مشتری (ارباب رجوع):
شخص حقیقی یا حقوقی که در موسسه اعتباری دارای حساب بوده و یا به نفع او یا به نمایندگی از سوی او، حساب بانکی به نام وی افتتاح شود؛
هر شخص حقیقی یا حقوقی که طرف مقابل موسسه اعتباری (و یا ذینفع یا ذینفعان ) در رابطه با دیگر خدمات بانکی و اعتباری است و از ناحیه وی ممکن است ریسک های مختلف به ویژه ریسک های شهرت و عملیاتی متوجه موسسه اعتباری شود.
ماده ٢- در صورت پرداخت و یا واریز وجوه نقدی بیش از سقف مقرر توسط مشتری، لازم است گزارش واریز وجوه نقد به طور دقیق و کامل توسط وی تکمیل و امضا شده، در اختیار موسسه اعتباری قرار گیرد. در صورتی که مشتری نتواند گزارش مذکور را تکمیل نماید، این گزارش باید توسط کارکنان موسسه اعتباری تکمیل و به تایید مشتری رسانده شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تبصره: درج شماره ملی مربوط به اشخاص حقیقی، شناسه ملی اشخاص حقوقی و یا شماره فراگیر اشخاص خارجی (حسب مورد ) و نیز توضیحات مشتری در مورد منشاء وجوه نقد پرداختی (بیش از سقف مقرر ) توسط وی و علت پرداخت وجوه مذکور به صورت نقد در فرم مربوطه الزامی است. لازم است اطلاعات مذکور در مورد تمامی اشخاص مرتبط با تراکنش (واریز کننده، صاحب حساب، ظهرنویسان چک و …) اخذ شود.
ماده ٣- پس از تکمیل فرم مربوطه، کارکنان ذی ربط در موسسه اعتباری باید اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی مشتری – برابر ضوابط مذکور در دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان موسسه اعتباری- تطبیق داده و سپس اقدام به واریز یا انتقال وجوه مشتری نمایند.
در این رابطه:
در صورتی که مشتری فرم مذکور را تکمیل نکرد و یا از ارایه اطلاعات جهت تکمیل آن توسط کارکنان ذی ربط در موسسه اعتباری استنکاف نمود، کارکنان موسسه اعتباری وظیفه دارند تا وجوه مذکور را از مشتری پذیرفته؛ لیکن موارد را به قیدتسریع به واحد اطلاعات مالی گزارش دهند. در این موارد لازم است ارائه خدمات به مشتری تا رفع ابهام متوقف شود. انجام اقدامات مربوط در این زمینه باید بدون اطلاع مشتری صورت پذیرد.
در صورت وجود ابهام در صحت اطلاعات و یا مدارک ارائه شده توسط مشتری، کارکنان موسسه اعتباری وظیفه دارند از طریق تحقیق از سایر نظام ها و پایگا ه های اطلاعاتی و نیز استعلام از مراجع قانونی ذی ربط، نسبت به رفع ابهام اقدام نمایند. در این موارد لازم است ارائه خدمات به مشتری تا رفع ابهام متوقف شود. انجام اقدامات مربوط در این زمینه باید بدون اطلاع مشتری صورت پذیرد. چنانچه امکان شناسایی مشتری برای موسسه اعتبار ی ممکن نباشد ارائه خدمت به وی متوقف خواهد شد. کارکنان ذی ربط در موسسه اعتباری باید دلایل توقف خدمت را در فرم مربوطه تکمیل کرده و به مراجع مربوط ارائه نمایند.
چنانچه مشخصات ارائه شده از سوی مشتری صحت نداشته و یا کارت ملی وی، توسط کارمند جعلی تشخیص داده شود، موسسه اعتباری موظف است مراتب را بلافاصله به واحد اطلاعات مالی گزارش دهد. در این موارد، ادامه خدمت به مشتری به مدت یک روز کاری به تاخیر می افتد. پس از مدت مذکور و در صورت ارایه حکم مراجع قضایی از سوی واحد اطلاعات مالی به موسسه اعتباری، اقدامات لازم بر اساس آن انجام می پذیرد و در غیر اینصورت، ارایه خدمت به مشتری ادامه پیدا می کند.
ماده ۴- در صورتی که توضیحات مشتری در مورد منشا وجوه نقد بیش از سقف مقرر و علت واریز آن به صورت نقدی، قانع کننده نباشد و یا به دلایل دیگری، ظن به پول شویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد متصدی مربوط موظف است علاوه بر ارسال گزارش موضوع این دستورالعمل،شناسایی معاملات» نسبت به ارسال گزارش معاملات مشکوک برابر ضوابط مندرج در دستورالعمل « مشکوک و شیوه گزارش دهی» اقدام نماید.
ماده ۵- پس از تکمیل گزارش، متصدی مربوط باید گزارش مذکور را در اختیار مسئول مبارزه با پول شویی شعبه قرار دهد تا پس از بررسی و جمع بندی اطلاعات مندرج در آن، کلیه گزارش های تکمیل شده را در پایان هر روز، به واحد مبارزه با پول شویی موسسه اعتباری ارسال نماید. یک نسخه ازتمامی گزارش های تکمیل شده نیز در شعبه نگهداری می شود.
ماده ۶ – واحد مبارزه با پول شویی موسسه اعتباری موظف است پس از دریافت اطلاعات شعب، آن ها را مورد بررسی و طبقه بندی قرار داده؛ تمامی گزارش های دریافتی را همراه با توضیحات تکمیلی، در قالب تعیین شده به واحد اطلاعات مالی و تا پایان همان روز کاری ارسال نماید.
ماده ٧- موسسه اعتباری موظف است مدارک و اطلاعات مربوط به واریز وجوه نقد بیش از سقف مقرر را که هنگام ارائه خدمت به مشتری ثبت و ضبط نموده است حداقل به مدت ۵ سال پس از پایان عملیات نگهداری کند. لازم است نگهداری سوابق به گونه ای باشد که در صورت درخواست مراجع ذی صلاح، اطلاعات در اسرع وقت قابل دسترسی باشد.
ماده ٨- موسسه اعتباری موظف است نرم افزارهای خود را به گونه ای طراحی نماید که علاوه بر ثبت کلیه دریافت ها و پرداخت های نقدی در آن، امکان پرداخت وجوه نقد بیش از سقف مقرر به مشتری را غیر ممکن سازد. در صورتی که مشتری بر دریافت وجوه نقد بیش از سقف مقرر اصرار داشت، موسسه اعتباری باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش دهد.
ماده ٩- به منظور اجرای موثر ضوابط مندرج در این دستورالعمل، موسسه اعتباری باید سیستم ها و نرم افزارهای لازم را به گونه ای طراحی و اجرا نماید که اطمینان حاصل شود کارکنان موسسه اعتباری، وظایف مربوط را انجام می دهند.
ماده ١٠ – موسسه اعتباری باید نرم افزارهای خود را در زمینه واریز نقدی به گونه ای طراحی نماید که شامل اطلاعات مربوط به نوع و ترکیب وجوه نقد ارایه شده از سوی مشتری به همراه وجه هر یک از آن ها باشد به گونه ای که امکان بازسازی تراکنش های واریز نقدی بیش از سقف مقرر فراهم باشد.
ماده ١١ – موسسه اعتباری موظف است در هر شعبه، فردی را برای توجیه مشتری در مورد ضرورت گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقررتعیین نماید تا در صورت استعلام موضوع، مراتب را به شیوه ای مناسب برای آنها توضیح دهد.
این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در هشتمین جلسه شورای عالی مبارزه با پول شویی مورخ ۲۰/۱۱/ ۱۳۸۹ به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراست.
فرم گزارش واریز نقدی بیش از سقف مقرر (CTR)
1-اطلاعات صاحب حساب
-توضیحات تکمیلی
نام مؤسسه
نام خانوادگی
شماره ملی
شناسه ملی
ش.شناسنامه
ش. ثبت
نام پدر
۲- اطلاعات واریز وجه (نوع عملیات، نقدی / انتقالی)
۳- منشأ وجه
نوع عملیات
واحد پول
نوع وجه
نوع حساب
شماره حساب
نام بانک
مبلغ
۴- اطلاعات چک (ردیف ۲٫ اگر نوع علمیات واریز وجه به صورت انتقالی باشد و فقط در مورد چک های حامل و ظهرنویسی شده که ارائه دهنده غیر از ذینفع اولیه چک باشد.(این قسمت تکمیل شود)
تاریخ چک
سریال
سری
نوع چک
نام بانک

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید