پایان نامه با کلید واژه های کاربردپذیری، رابط کاربر

مشخص شده در تکنیک‌های اتوماتیک قابل پیش بینی نیستند.
تکنیک موفقی که در ارزیابی میزان کاربردپذیری رابط کاربری صفحات وب به کار برده می شود مشتمل بر فعالیت‌های زیر است:[۹]
• تعیین اهداف انجام ارزیابی کاربردپذیری
• تعیین جنبه‌های UI برای ارزیابی
• شناسایی کاربران هدف
• انتخاب معیارهای کاربردپذیری
• انتخاب روش ارزیابی
• انتخاب

دیدگاهتان را بنویسید