پایان نامه ارشد درباره طلای، ژئومتری، [۵۱]، مشابه)

فعالیت میتوکندری با پیوند به لیگاندهای رسپتور و مهارکننده سنتز پروتئین می‌باشد. حضور فسفین تأثیر فعالیت بیولوژیکی کمپلکس‌های طلای I را افزایش می‌دهد و حلالیت نیز فاکتور مهم در عملکرد این ترکیبات است [۵۱] . کمپلکس های طلای III با ژئومتری مربع مسطح (مانند سیس پلاتین با مکانیسم مشابه) نیز خواص ضد سرطانی دارند. طلای III از طلای I سخت

دیدگاهتان را بنویسید