پایان نامه روانشناسی با موضوع : درمان شناختی- رفتاری-فروش و دانلود فایل

……………………………….۸۶

پیوست ها…………………………………………………………………………….۹۲
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………۱۰۵
فهرست جداول
جدول۱-۲٫ تاریخچه تحول اصطلاح شناسی اختلال نارسایی توجه / فزونجنبشی……..۲۳
جدول ۲– ۲٫تفاوت اختلال نارسایی توجه با و بدون فزون جنبش……………………….۲۸
جدول ۳-۲:تشخیص افتراقی اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی……………………..۴۲
جدول۴-۲: مراحل ارزیابی و تشخیص ADHD………………………………………43
جدول۱-۴: آمارههای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش…………………..۷۲
جدول ۲-۴: آمارههای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل……………………۷۳
جدول ۳-۴: توصیف آماری پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش……………………۷۴
جدول ۴-۴: آزمون همگنی واریانس ها………………………………………………….۷۴
جدول ۵-۴: آزمون تحلیل کوواریانس……………………………………………………۷۵
جدول ۶-۴: توصیف آماری دو گروه کنترل و آزمایش در پسآزمون…………………..۷۶
جدول ۷-۴: آزمون همگنی واریانس ها………………………………………………….۷۶
جدول ۷-۴: آزمون تحلیل واریانس یکطرفه پس آزمون………………………………….۷۷
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
مطالعه و پژوهش در زمینه اختلالهای رفتاری و عاطفی کودکان و نوجوانان،یکی از حوزه های مهم ، پیش رو و نافذ در روانشناسی مرضی و بالینی است. از میان انواع اختلالها در دوره کودکی ، اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی ، شایع ترین اختلال عصبی – رفتاری است که در دوره کودکی (قبل از ۷ سالگی ) تشخیص داده می شود. در بین تمام مشکلات رفتاری شایع در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی به عنوان اختلالی است که بیشترین تعداد پژوهشهای علمی در خصوص آن صورت گرفته است ، بطوری که هر سال حدود ۱۰۰ مقاله علمی در مورد آن منتشر می شود (ریف ، ۲۰۰۰،ترجمه برجعلی، ۱۳۸۹).

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پیچیدگی ماهیت اختلال که لزوم توصیف و شناساندن آن را می طلبد ، تنوع راهبردهای تشخیصی ، مشکلات توأم با این اختلال و سطوح مداخلات درمانگری طرح ریزی شده ، این گستردگی پژوهش ها را توصیه می کند. (کیت ، ۱۹۹۹ ترجمه علیزاده ، همتی و رضایی ، ۱۳۸۷ ) .
افراد با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی اغلب علایمی دارند که به قدر کافی شدید است و همچنین به نحوی است که با عملکرد و فعالیت های زندگی فرد تداخل می کند . کودکان دارای این اختلال اغلب در مدرسه با مشکلات قابل توجهی رو به رو هستند و هم به لحاظ آموزش و هم از نظر اداره کلاس همواره چالش قابل ملاحظه ای را در مقابل معلمان قرار می دهند. چنین کودکانی ممکن است داخل یا بیرون از صندلی شان باشند، ممکن است دیگران را اذیت کنندیا حتی رفتارهای پرخاشگرانه ای نظیر زدن یا کشیدن مو انجام دهند(هاردمن ، ۲۰۰۲) .بطور کلی محیط مدرسه برای این کودکان شرایطی فراهم می آورد که بیشترین کمبودها را در زمینه حفظ توجه ، کنترل تکانه و فرمانبرداری بروز می دهند(محمد اسماعیل ، ۱۳۸۵).
این کاملا عادی است که کودکان جنب و جوش کنند و تحرک داشته باشند و از بازی کردن لذت ببرند ولی کودکانی هستند که بسیار بی قرار، زیاد فعال ، حواس پرت ، بی ثبات و تکانشی هستند. بیان شده است که این اختلال شایع ترین دلیلی است که کودکان را به خاطر آن به درمانگاههای بهداشت و روان می آورند(علیزاده ، ۱۳۸۴ ).
اگر چه درمانهای مختلفی برای اختلال کمبود توجه / بیش فعال ابداع شده است ولی تعداد کمی از آنها به قدر کافی یا در حد مقدماتی پشتوانه تجربی دارند. این درمانها عبارتند از : دارو درمانی ،آموزش بالینی / مشاوره با والدین ، مدیریت وابستگی ویژه والدین و کلاس درس ، درمان شناختی – رفتاری(برجعلی ، ۱۳۸۹ ). بکارگیری ترکیبی از روش های درمانی توسط والدین ، معلمان و متخصصان بطور هماهنگ و پذیرش کودک از طرف آنها به عنوان فردی که نیازمند کمک است ، باعث پیشرفتهای قابل ملاحظه در رفتار کودکی میشود.(محمد اسماعیل ، ۱۳۸۵ ).
درمان شناختی – رفتاری موضوع را بر این قرار می دهد که آسیب شناسی روانی نتیجه نابهنجاری در فرایند شناختی است ، به ویژه فرض بر این است که مشکلات افراد مربوط به تحریف ها و نقص های شناختی هستند (استالارد، ۲۰۰۵ ، ترجمه علیزاده ، روحی و گودرزی۱۳۸۹). ویژگی های رویکردهای شناختی -رفتاری نظیر ارتباط کاری تجربی و اشتراکی ، فعال بودن ، هدفدار بودن ، متمرکز بودن بر مشکل ، آموزش مهارتهای مقابله و تاکید بر باز خورد به ویژه برای درمان مراجعان نوجوان بسیار متناسب است (عطایی ، ۱۳۹۰).
کارآمدترین و موثرترین رویکردها برای نوجوانان ، رویکردهایی است که از آغاز عمل گرایند و با آنچه نوجوان به عنوان مشکل ادراک می کند و مستلزم تغییر است ، تناسب دارند(وندر ،۱۹۹۰ ،ترجمه خدایاری فرد ، عابدینی ، ۱۳۸۶ ). آناستوپولوس و شامز (۲۰۰۱ ) معتقدند که هیچ یک از این رویکردهای درمانی اثربخش و علاج قطعی نیستتند. این درمانها فقط نشانه های اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی را کم می کنند و مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان مبتلا به این اختلال را بهبود می بخشند(برجعلی،۱۳۸۹).
بنابرین در این پژوهش قرار است ، با توجه به میزان شیوع و بروز بالای اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی در کودکان و ماندگاری این اختلال، در صورت عدم شناسایی در کودکی تا دوران نوجوانی و حتی بزرگسالی و تأثیر مخرب این اختلال برآنها و نیز باتوجه به اینکه عزت نفس نوجوانان مبتلا به این اختلال نیز پایین است و اکثراً روابط اجتماعی نامناسب دارند(بارکلی ،۱۹۹۱؛ ترجمه عابدی و قوامی، ۱۳۸۸)، اثربخشی درمان شناختی- رفتاری را بر خودپنداره کودکان بیش فعال / نارسایی توجه بررسی کنیم.
بیان مسئله
اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی یکی از شایع ترین اختلالات رشدی است، که معمولاً نشانه های آن در اوایل زندگی کودک و سنین پیش از دبستان ظاهر می شوند و اغلب نشانه های آن تا پایان کودکی و نوجوانی و در هفتاد درصد از موارد تا بزرگسالی ادامه می یابد(برجعلی، ۱۳۸۹).
شیوع اختلال نارسایی توجه /بیش فعالی در سنین مدرسه بین ۳ تا ۷ درصد است که در آن نسبت پسرها به دخترها ۳ تا ۶ برابر است و یکی از رایج ترین اختلال های روان شناختی کودکان است که در ۳۰ تا ۴۰ درصد مراجعان به مراکز مشاوره ای کودک گزارش شده است.افزون براین اختلال برای درصد قابل ملاحظه ای از مراجعان به مراکز درمانی بزرگسالان نیز گزارش شده است ( کانرز، ۱۹۹۹، ترجمه علیزاده و همکاران، ۱۳۸۷).
کودکان بیش فعال/ نارسایی توجه به دلیل مشکلات و رفتارهای خاصی که دارند، باعث می شوند که برخوردهای اطرافیان با این کودکان و تذکرهای پی در پی بزرگسالان، عزت نفس آنان را تحت تاثیر قرار دهد و شاید خشمی نهفته درون آنها به وجود آورد(بارکلی ،۲۰۰۳). مطالعات طولی نشان می دهد که حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد از کودکان مبتلا به این اختلال، علایم اختلال را تا نوجوانی به همراه دارند، و این اختلال در نوجوانی با میزان بالایی از رفتار مجرمانه، در ۲۵ تا ۵۰ درصد اعتماد به نفس پایین، سطح تحصیلات پایین، اختلالات سلوک و سوء مصرف مواد مخدر را نشان می دهد(تقوی، ۱۳۹۰).
درمان رفتاری شناختی که به فنون مورد استفاده برای تغییر رفتار کودکان به چگونه فکر کردن آنها تمرکز دارد اطلاق می شود و روانشناسان از اصطلاح شناختی برای اشاره به تفکر استفاده می نمایند. رفتار درمانگران شناختی چندین فرض درباره تفکر و رفتار مطرح می کنند که شیوه تفکر به صورت طبیعی بر شیوه رفتار تاثیر می گذارند و رفتار ما نیز به نوبه خود بر رفتار دیگران موثر است و این چرخه ادامه می یابد و ما اینگونه محیط اجتماعی خود را بوجود می آوریم(رونالد، همکاران، ۲۰۰۰، ترجمه صدرالسادات، ۱۳۸۱). تشخیص و درمان مشکلات رفتاری این کودکان از جنبه های مختلف دارای اهمیت است، ضمن اینکه این اختلال می تواند در حوزه های دیگر زندگی این کودک و یادگیری وی اختلال ایجاد نماید( ۱۳۸۹). بنابراین مسئله اصلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد این است که آیا درمان به شیوه رفتاری- شنا ختی در خود پنداره کودکان بیش فعال/ نارسایی توجه شهرستان اسکو تاثیر دارد؟
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینکه عوامل دیگر مثل خشم، خودکارآمدی، توجه و تمرکز و … در کودکان بیش فعال بررسی و پژوهش شده است و تا جاییکه محقق بررسی کرده است، هیچ پژوهشی در راستای بررسی تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر خود پنداره این کودکان انجام نشده است و از طرفی نیز درصد بالایی از این کودکان دارای عزت نفس پایین و خودپنداره منفی هستند، بر آن شدم تا این موضوع را بررسی نمایم.
اهداف پژوهش
تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر خودپنداره کودکان بیش فعال/ نارسایی توجه.
سوال تحقیق
آیا درمان به شیوه رفتاری – شناختی در افزایش خودپنداره دانش آموزان دارای اختلال بیش فعالی / کمبودتوجه مؤثر است ؟
فرضیه تحقیق
درمان به شیوه رفتاری – شناختی در افزایش خودپنداره دانش آموزان دارای اختلال بیش فعالی / کمبودتوجه مؤثر است .
تعاریف مفاهیم واژگان
تعاریف مفهومی(نظری):
اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه: براساس چهارمین راهنمای آماری و تشخیص (DSM IV)افرادی که نشانه های فقدان توجه- بیش فعالی و تکانشگری را بیش از شش ماه و به حدی ناسازگارانه نشان می دهند که میزان آن با سطح رشدی سنخیت نداشته باشد، به عنوان فردی دارای اختلال بیش فعلی/ نارسایی توجه شناسایی می شوند(نیکخو، ۱۳۸۳).
درمان شناختی – رفتاری: این درمان رویکردی فعال، جهت بخش و از لحاظ زمانی محدود و سازمان دار است و بر این منطق استوار است که مشکلات فرد به میزان زیادی تحت ارزیابی او از وقایع است. به عبارتی دیگر در این روش افکار بیمار را تجزیه و تحلیل می کنند(هاوتون و همکاران، ۲۰۰۳، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۳).

خودپنداره: نظریه پردازان شناختی – رفتاری، خودپنداره را به عنوان ساختار شناختی توصیف می کنند که میانجی دنیای درون و بیرون است، اطلاعات و حوادث را پردازش می کند، می اندوزد، سازمان می دهد و بر مبنای این سازماندهی با محرکات و وقایع بعدی درگیر می شود( کین، ۲۰۰۵).
تعاریف عملیاتی
اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه: نمره بدست آمده بر اساس پرسشنامه کانزر.
درمان شناختی- رفتاری: در این پژوهش این درمان عبارتند از ۸ جلسه درمان به صورت دو روز در هفته و هر جلسه یک ساعت می باشد که به منظور افزایش مهارتهای اجتماعی، خشم، تکانشگری و افزایش خود کنترلی به صورت گروهی اجرا می شود.
خودپنداره: نمره بدست آمده در مقیاس خودپنداره پیرز- هریس کودکان.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی یک اختلال رشدی در کودکان است که با الگوی پایدار بی توجهی یا بیش فعالی/ تکانشگری مشخص می شود که نشانه ها در مقایسه با سطوح رشدی کودکان فراوان و شدید هستند (انجمن روانشناسی آمریکا، ۱۹۹۴، به نقل از واکر،۲۰۱۰).همچنین این اختلال یکی از شایعترین اختلالات رفتار کودکان است. که در ۴ درصد سنین مدرسه تأثیر می گذارد. تحقیق طولی اخیراً نشان می دهد که بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی تا بزرگسالی نشانه های عمده بالینی را خواهند داشت (عطائی، ۱۳۹۰).
بسیاری از نوجوانانی که تشخیص اختلال نارسائی توجه/بیش فعالی دارنداز کودکی نسبت به نوجوانان عادی مشکلات بیشتری را تحمل می کردند، این مشکلات شامل افزایش مشکلات عقلی، مشکلات بین فردی، رها کردن مدرسه، آمار بالای تصادفات و استفاده از مواد روانگردان بود ( اسمیت و همکاران، ۲۰۰۰).
اختلالهای دوران کودکی
اکثر کودکان در جریان رشد، مشکلات هیجانی و رفتاری خاصی پیدا می کنند که معلول فشارهای رشد و انطباق با انتظارات خانواده و اجتماع است. کودکان در اثر رشد و نمو سریع، جمعیت منحصر به فردی هستند. هر یک از نظریه های موجود، بر عامل خاصی به مقوله سبب شناسی این مشکلات در کودکان تأکید می کند. ولی ضعف نظریه ها در تبیین کامل رشد در سنین مختلف و در حوزه های مختلف، منجر به پذیرش دیدگاه جامع تری به نام بوم شناختی شده است. دیدگاهی که عوامل درون کودک، خانواده و اجتماع را که تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم بر کودک دارند، در نظر می گیرد. در این دیدگاه پیشرفت های رشدی کودک در یک حوزه با پیشرفت های رشدی کودک در حوزه های دیگر رابطه دارد. وانگهی داشتن مشکل در هر یک از حوزه های اصلی رشد بر رشد کودک در آینده تأثیر می گذارد(دادستان، ۱۳۶۶).
ملاک های رفتار نابهنجار در کودکان
در سالهای اخیر به دلایل مختلف توجه به بررسی علمی اختلالهای دوران کودکی فزونی گرفته است. نخست اینکه بسیاری از مشکلات کودکان پیامدهای بلند مدت برای کودک، خانواده و جامعه داشته است. دوم آنکه بسیاری از اختلالات دوران بزرگسالی در دوران کودکی ریشه دارند و در نهایت فهم بهتر فرایند تحول کودک و اختلالهای تحولی به پاس پیشرفت روانشناسی مرضی تحولی، پیشگیری و مداخلات مؤثر را امکان پذیر کرده است( ماش و بارکلی، ۲۰۰۳).
گر چه رفتارهای نابهنجار افراطی و شدید غالباً به آسانی قابل بازشناسی است اما بسیاری از رفتارهای نابهنجار به خصوص آنها که تجلی خارجی آشکار ندارند از نابهنجاری های دیگر قابل تشخیص و تفکیک نبوده و حتی تمییز آنها از رفتارهای عادی و سالم نیز دشوار است. بر این اساس روانشناسان و روانپزشکان سعی کرده اند بر اساس معیارهای خاص علمی، رفتارهای هنجار را از نابهنجار متمایز سازند (شاملو،۱۳۷۳). آنان نابسامدی آماری، تخطی آماری ، آشفتگی شخصی ، کارکرد مختل ، و نقص در عملکرد را از مؤلفه های رفتار نابهنجار به حساب می آ ورند.(بارلو، ۲۰۰۲).
مناسب ترین تعریف اختلال روانی در راهنمای تشخیصی آماری انجمن روانپزشکی آمریکاارائه شده است. از نظر این نظام تشخیصی، هر اختلال روانی به عنوان نشانگان یا الگوی رفتاری یا روانی قابل ملاحظه بالینی در نظر گرفته شده است که در یک فرد ظاهر می شود و با ناراحتی فعلی (مثلاً یک نشانه دردناک) یا ناتوانی (یعنی اختلال در یک یا بیش از یکی از زمینه های کارکردی) و یا با افزایش قابل ملاحظه خطر مرگ ، درد، ناتوانی و یا از دست دادن رابطه دارد، به علاوه این نشانگان یا الگو نباید در واکنش به یک رویداد خاصی باشد که از لحاظ فرهنگی موجه و قابل انتظار است مانند مرگ یک فرد محبوب(هالجین و ویتبورن، ۲۰۰۲، ترجمه سید محمدی،۱۳۸۷).
این حساسیت ها نسبت به تفکیک بهنجاری و نابهنجاری در کودکان و تعیین تفاوت های بین اختلالهای روان شناختی کودکی و بزرگسالی موضوعی نسبتاً ساده است. نظریه های قدیمی کودکان را بیشتر بزرگسالان کوچک تصور کرده و تفاوت های هیجانی و شناختی بین دو گروه سنی را مورد توجه قرار نمی دادند( کاسلو۲۰۰۰، ترجمه پورافکاری، ۱۳۷۳).
ما اخیراً نظریه پردازان با مطالعه فرایندهای مربوط به رشد کودکان و نوجوانان به پیشرفت قابل توجهی در مطالعه اختلال های کودکی و ایجاد یک سیستم طبقه بندی معنی دارتر رفتارهای غیرانطباقی نایل شده است ، به نحوی که در بهترین و مورداستفاده ترین نظام طبقه بندی تشخیصی گردآوری شده توسط انجمن روان پزشکی آمریکا، اختلال ها به ۱۶ طبقه اصلی تشخیصی و یک بخش اضافی تحت عنوان سایر اختلالهایی که ممکن است مورد توجه بالینی باشند، گروه بندی شده اند (شاملو،۱۳۷۳).
طبقه بندی اختلا لهای کودکان
نسخه ی سوم راهنمای تشخیص آماری انجمن روانپزشکی آمریکا، حاوی شماری از مقوله های خاص کودکان بود. در این سخن، ضمن آنکه برخی تشخیص های مربوط به بزرگسالان برای کودکان نیز به کار می رفت، هر فرد در چند بعد یا محور

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید