مهندسي :

بخش ديگري كه ثابت شده است MRP در آن مفيد است بخش مهندسي است . اين عمدتاً به علت اطلاعات كامل مربوط به مهندسي از قبيل زمانهاي  تحويل ساخت ، تجهيزات ابزار ، ليست مواد ( BOM ) و جزئيات عمليات است كه مورد نياز ساير بخشها مجتمع ساخت خواهد بود . معمولاً هنگام طراحي محصولات جديد ، اصلاح طرحهاي موجود ويا هنگام استاندار كردن محصول ، اين گونه داده ها در دسترس نيستند در سيستم MRPII بانك اطلاعاتي مهندسي وجود دارد كه كليه اطلاعات مربوط به محصولات در بخش مهندسي وارد آن ميشود تا در دسترس بخشهاي ديگر قرار گيرد .

 

3-5-6- توزيع :

سيستم توزيع هر كارخانه نياز دارد كه بداند مواد به چه مقاصدي بايد حمل شوند . آيا موجودي انبار كافي هست ؟ اگر نيست كي ساخته ميشود ، چه زماني آماده مي شود تا به خارج حمل شود و چه كسي و با چه وسيله اي بايد آن را حمل كند ؟ بسياري اوقات درخواست مواد از بخش ساخت و به بخش كنترل موجودي ابلاغ مي شود بدون اينكه گروه توزيع از درخواست ويا ساخت آنها آگاه شود . لذا  سيستم MRP با توزيع اطلاعات به حمل و نقل داخلي و خارجش و ميان كارگاهي قطعات و مواد ، بخش توزيع را از عملياتي كه بايد انجام شود آگاه مي سازد در نهايت سيستم MRPII سازماندهي كلي بر بخشهاي بازاريابي ، ساخت و توزيع و فعاليتهاي خدماتي حكمفرما ميكند مي كند و قسمتهاي جدا از هم اطلاعاتي موجود در سيستم را به يكديگر متصل مي سازد .

3-6- محدوديتهاي سيستم MRPII در مقايسه با سيستم MRP:

اگر چه MRPII ابزاري سودمندي براي اجراي كاراي عمليات مجتمع ساخت است ، ولي اين سيستم محدوديتهاي نيز دارد . اين محدوديتها عبارتند از :

1 – فقط وقتي برنامه ريزي با آن قابل انجام است كه MRP قابل قبولي در دسترس باشد . اگر رويه CRP وضعيتي را مشخص كه در آن ظرفيت كافي وجود ندارد ، MRP نمي تواند بهترين راه حل را براي غلبه بر مشكل فوق ارائه دهد و خود مدير بايد به تجزيه و تحليل براي تصميم گيري بپردازد .

2- MRP  فقط به دنبال برنامه هاي قابل قبول مي گردد و تلاشي در بهينه كردن برنامه انجام نمي دهد بعضي از سيستمهاي MRP از روشهاي بهينه سازي كلاسيك مانند EOQ براي يافتن مقدار سفارش بهينه جهت احتياجات متفاوت توليدي در سطح هاي مختلف استفاده مي كنند( بر مبناي هزينه هاي تنظيم آماده سازي و حمل موجودي ).

اين روشها در هر زمان براي يك قلم كالا قابل بكار گيري هستند ، در حالي كه احتياجات هر يك از اقلام ، مستقل از احتياجات ساير اقلام نيست و اينها از طريق ليست شرح مواد

( BOM ) به يكديگر مرتبط هستند .

3- سيستم MRPII در شرايطي كه زمانهاي تنظيم و آماده سازي به توالي عمليات وابسته اند – درست كار نمي كند. در موقعيتهاي كه براي هر عمليات زمان تنظيم لازم است يا بعد ازاتمام عملياتي كه قبلاً روي ماشين آلات انجام شده، نياز به آماده سازي ماشين آلات است ، توالي فوق در خارج از سيستم بايد رعايت شود و خود سيستم اين توالي را رعايت نمي كند

4- سيستم MRPII قابليت كنترل بهينه سيستم را وقتي كه قطعات و محصولات توليدي هر يك توالي عمليات متفاوتي دارند ، ندارند، يك مثال از اين سيستمها، سيستمهاي توليدي  انعطاف پذير ( FMS  ) است .

اشكالات فوق برخي از محدوديتهاي MRP هستند ولي با افزايش كارائي نرم افزارها و كارائي عملكرد استفاده كنندگان روند پيشرفت اين سيستم مثبت است . در جايي كه سيستم MRPII قابل بكار گيري نباشد مي توان انتخابهاي زير را مورد بررسي قرار داد :

الف ) جايگزين كردن روش برنامه ريزي به هنگام (jit) به جاي روش برنامه ريزي MRP در سيستم  MRPIIفلسفه اصلي jit مشابه MRP است ( توليد كردن فقط به هنگامي كه نياز باشد ) . در jit تلاشها و فعاليتهاي جنبي توليد دسته هاي كوچك كيمنه مي شود ( به خصوص براي دسته هاي توليد به اندازه يك ) ، به طوري كه موجودي را حداقل مي كند . اين روش وقتي اجرا مي شود كه تقاضا ثابت ، توليد همواره ، زمانهاي آماده سازي كم ، ماشين آلات با قابليت اطمينان بالا و كيفيت صد درصد و بدون ضايعات باشد . تامين كليه ، اين شرط مشكل است ولي با اين همه شركتهايي وجود دارند كه به وطور موفقيت آميزي سيستم ساخت  jit را اجرا كرده اند .

ب ) بكار گيري روش تكنولوژي توليد بهينه  OPT   : OPT بر مبناي تجزيه و تحليل مراحل و بخشهاي گلوگاه در توليد متوالي و سيستمهاي مونتاژ ، با استفاده از روشهاي برنامه ريزي خاص تحقيق در عمليات بنا نهاده شده است . در اين روش سعي مي شود به صورت آگاهانه تري با مسائل توليد برخورد شود و بهينه سازي توليد  رادر نظر گرفت .

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تاثیر مديريت و برنامه ریزی نیازمندی­های مواد (MRP) در بهبود بهره وری  تولید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *