پایان نامه با کلید واژه های خطاست.، واسط‌های، ۳-۶-، فراخوانی۲۶

و سازگاری۲۴ :
تمامی‌عبارات و‌ایکون‌ها و اصطلاحات به کار رفته در طراحی واسط کاربری باید قانونمند، تابع استاندارد و یکسان باشد.
۳-۵- جلوگیری از خطا۲۵ :

بهتر از طراحی پیام‌های خطای کامل، طراحی سیستم‌ها و واسط‌های کاربری با احتمال کمترین میزان بروز خطاست.
۳-۶- شناخت به جای دوباره فراخوانی۲۶ :
کاهش و حداقل شدن استفاده از حافظه

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

پاسخی بگذارید