پایان نامه درمورد زنجیره تامین:رقابت پذیری

رقابت پذیری

2-3-1) مقدمه

رقابت پذيري مقوله اي اساسي است كه طي سالهاي اخير در ادبيات مديريت و بازاريابي مورد تاكيد قرار

گرفته و دراين راستا چشم اندازهاي متفاوتي نسبت به عوامل تعيين كننده رقابت پذيري ارائه شده است. از همين رو، جستجوي راهكارهاي جديد براي رقابت در بازارهاي رقابتي شاكله اصلي بازاريابي را تشكيل ميدهد همچنين رقابت پذيري به عنوان يك مفهوم چند بعدي، با استفاده از متغيرهايي همچون درجه انطباق پذيري سازمان با تغييرات محيط كسب و كار، مزيت رقابتي وشاخصهاي عملكرد مورد سنجش و ارزيابي قرار ميگيرد.بدين مفهوم كه، هر شركتي بتواند به بهترين شكل ممكن، منابع در دسترس اعم از سرمايه، نيروي كار و فناوري را تلفيق نموده و محصولاتي مشتري پسند و يا خدماتي مناسب را به بازار عرضه نمايد، از موفقيت بيشتري در فضاي رقابتي برخوردار خواهد بود (عباسی ورحیمی،1391).

2-3-2) رقابت پذیری

در حال حاضر، رقابت پذيري ابزاري جهت دستيابي به رشد اقتصادي مطلوب و توسعه پايدار تلقي ميشود، دراقتصادي جهاني شده، رقابت پذير بودن به معناي امكان به دست آوردن موقعيت مناسب و پايدار در بازارهاي بين المللي است. از منظر اقتصاد سياسي و در عصري كه جهاني شدن به طور گستردهاي رو به افزايش است، رقابت پذيري ميتواند به موضوعي مهم در بين سياست گذاران و در سطوح مختلف مبدل شود. از سوي ديگر رقابت پذيري را مي توان به صورت مجموعه اي از دارايي ها و فرآيندهايي قلمداد نمود كه دارايي ها قابل دستيابي يا قابل ايجاد شدن بوده، فرآيندها نيز اين دارايي ها را به نتايج اقتصادي تبديل كنند. همچنين رقابت پذيري به توانايي وادار كردن مشتري به انتخاب پيشنهادهاي شركت در قبال پيشنهادهاي رقبا تعريف ميشود بدين نحو كه، توانايي در بهبود مداوم فرآيندهاي شركت؛ به ارائه پيشنهادي بهتر منجر شده و در نتيجه سطح رقابت پذيري ارتقاء خواهد يافت. در يك جمع بندي كلي، رقابت پذيري مفهوم يا قلمرو گستردهاي دارد و در تعيين آن عوامل متعددي دخالت دارند(2008 & Porter & Schwab).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری(شرکت های تولیدی قطعات خودرو)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *